Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME CİHAZLARI II 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme kaybı ve santral etkiler,İşitme cihazı ve komponentleri,İşitme cihazının kişiye özel hazırlanması,Aday değerlendirme ve gerekli odyolojik incelemeler,Verilerin değerlendirilmesi,Kalıp ve modifikasyon,Konuşmanın akustik özellikleri ve bu bilgilerin pratik kullanımı,Uzun ve kısa dönem konuşma spektrumları,Frekansa spesifik kullanılan prefitting değerlendirmeler,REM ve HIT testi kullanımı,Data sheet okuma ve değerlendirme,Özel durumlarda cihazlandırma (Asimetrik işitme kaybı) ,Özel durumlarda cihazlandırma (pediatrik hastalarda, nöropatide),Özel durumlarda cihazlandırma (geriatrik hastalarda); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme cihazlarının seçimi konusunda gerekli bilgi ve becerileri uygular 1, 12, 15, 18, 2, 3, 5 A, C
İşitme cihazlarının uygulanması konusunda gerekli bilgi ve becerilerin edinir 1, 10, 15, 18, 2, 3 A
İşitme cihazlarının adaptasyonunu yapılması konusunda ileri düzey bilgi ve becerileri edinir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
Odyogramdaki işitme kaybına göre uygun işitme cihazını seçebilir 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme cihazı uygularken gerçek kulak ölçüm yöntemini kullanır 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
Hastalara göre uygun fitting programı hazırlar 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme cihazında güncel yaklaşımları kullanır 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
Cihazlı yada cihazssız serbest alan ve konuşma testlerini yapar 1, 10, 15, 18, 2, 3 A
Özel vakalarda amplifikasyon yapabilir 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme kaybının santral sisteme etkileri ve amplifikasyonun önemini bilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme cihazlarının zor vakalarda adaptasyonunun yapılması konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanır. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme kaybı konfigürasyonu tam belirlenemeyen zor vakalarda uygun işitme cihazı seçim ve uygulama becerileri kazanır. 1, 10, 12, 15, 17, 18, 2, 3 A
İşitme cihazı kontrolünde datasheet kullanır ve HIT ölçümleri yapabilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
İşitme cihazı kullanıcılarının uygun takibini planlayabilir ve gerekli kontrol testlerini kullanabilir 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
Kulak izi alabilir ve akustik modifikasyona uygun kalıp isteyebilir 1, 10, 12, 15, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme kaybı ve santral etkiler Ön hazırlık yok
2 İşitme cihazı ve komponentleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşitme cihazının kişiye özel hazırlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Aday değerlendirme ve gerekli odyolojik incelemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Verilerin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Kalıp ve modifikasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Konuşmanın akustik özellikleri ve bu bilgilerin pratik kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Uzun ve kısa dönem konuşma spektrumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Frekansa spesifik kullanılan prefitting değerlendirmeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 REM ve HIT testi kullanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Data sheet okuma ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Özel durumlarda cihazlandırma (Asimetrik işitme kaybı) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Özel durumlarda cihazlandırma (pediatrik hastalarda, nöropatide) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Özel durumlarda cihazlandırma (geriatrik hastalarda) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 10)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 7 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu