Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OLGULARLA VESTİBULOKOKLEAR PATOLOJİLER 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hastane ortamında, kliniklerde farklı branşlardan hekimlerle çalışacak odyologların bu tarz ortamlar için gerekli diyaloga ve donanıma kavuşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Periferak vestibüler sistemin anatomisi ve fizyolojisi,Santral ve periferal vestibüler patolojisi değerlendirmesi,Santral vestibüler patolojiler ve olgu sunumu,Akut bilateral vestibüler bozukluk,Akut unilateral vestibüler bozukluk,BPPV ve olgu sunumu,Meniere Hastalığı ve olgu sunumu,Vestibüler schwannoma ve olgu sunumu,Vestibüler nöritis ve olgu sunumu,Semirsürküler kanal dehissansı ve olgu sunumu,Bakteriyel labirentitler,Perilenf fistülü,Otoimmün İç Kulak Hastalıkları,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Periferik vestibüler hastalıkları ve oluşum mekanizmalarını tanımlayabilecektir 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Meniere hastalığı ve klinik özelliklerini tartışır 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
BPPV ve klinik özelliklerini tartışır 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Vestibüler nörinit hastalığı klinik özelliklerini tartışır 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Santral vestibüler hastalıklar ve oluşum mekanizmalarını değerlendirebilecektir 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Migrenatöz vertigoda ortaya çıkabilecek bulguları irdeler 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Santral vestibüler patolojilerin temel özelliklerini tanımlar, periferik patolojilerle karşılaştırır 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Metabolik hastalıklara bağlı ortaya çıkan temel vestibüler bozuklukları tartışır 1, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 5, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Periferak vestibüler sistemin anatomisi ve fizyolojisi Ön hazırlık yok
2 Santral ve periferal vestibüler patolojisi değerlendirmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Santral vestibüler patolojiler ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Akut bilateral vestibüler bozukluk Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Akut unilateral vestibüler bozukluk Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 BPPV ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Meniere Hastalığı ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Vestibüler schwannoma ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Vestibüler nöritis ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Semirsürküler kanal dehissansı ve olgu sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bakteriyel labirentitler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Perilenf fistülü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Otoimmün İç Kulak Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word ortamında dosyalar.
1) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Onur Çelik, 2. Baskı, 2007 2) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002 4) Vertigo, Fazıl Necdet Ardıç. İzmir Güven Kitabevleri, 2005. 5) Otolaringoloji Temel Bilgiler. Seiden AM et al. (Çeviri editörü: Çetin Kaleli), Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004 7) Audiology Treatment, Valente-Hosford-Dunn-Valente, 8) Vestibular Rehabilitation, Susan Herdman, 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu