Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OBJEKTİF VESTİBULER TESTLER 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Denge bozukluğuyla başvuran hastalarda muayene, anamnez ve gerekli tüm testlerin yapılmasının mekanizmasını, uygulamasını ve sonuçların yorumlanmasını öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Denge sistemi genel anatomisi ve görevleri,Periferik denge sistemi anatomisi ve fizyolojik temelleri ,Postür, denge ve ilgili kavramlar,Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnez,Denge bozukluğu olan hastada yatak başı testler,VNG/Kalorik test temel prensipleri,VNG/Kalorik testte gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları ,VEMP ve vHIT testlerinde temel prensipler ,VEMP ve vHIT testlerinde gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları,Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler,Bilgisayarlı dinamik postürografi testinde gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları,Periferik vestibüler hastalıklarda gözlenebilen objektif bulgular,Santral vestibüler hastalıklarda gözlenebilen objektif bulgular ,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Denge sistemi anatomisi, fizyolojisini anlatabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Periferik denge sistemi çalışma prensiplerini tanımlayabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Denge sisteminde kullanılan temel kavramlarını anlatabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Periferik denge sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan yatak başı testlerin nasıl yapıldığını tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Hasta anamnezinde dikkat edilmesi gereken konuları anlatabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
VNG/Kalorik testinin uygulamasını yapabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
VEMP testini uygulayabilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
vHIT testini uygulayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Bilgisayarlı dinamik postürografi testini uygulayabilir 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
Periferik denge sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan testlerin yorumlayabilecektir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A, C
VNG/Kalorik testinde gözlenen patolojileri ve olası nedenleri listeleyebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
VEMP testinde gözlenen patolojileri ve olası nedenleri listeleyebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
vHIT testinde gözlenen patolojileri ve olası nedenleri listeleyebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Bilgisayarlı dinamik postürografi testinde gözlenen patolojileri ve olası nedenleri listeleyebilir. 1, 10, 12, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Denge sistemi genel anatomisi ve görevleri Ön hazırlık yok
2 Periferik denge sistemi anatomisi ve fizyolojik temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Postür, denge ve ilgili kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Denge bozukluğu olan hastada öykü ve anamnez Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Denge bozukluğu olan hastada yatak başı testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 VNG/Kalorik test temel prensipleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 VNG/Kalorik testte gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 VEMP ve vHIT testlerinde temel prensipler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 VEMP ve vHIT testlerinde gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bilgisayarlı Dinamik postürografi testinde temel prensipler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bilgisayarlı dinamik postürografi testinde gözlenen bozukluklar ve olası mekanizmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Periferik vestibüler hastalıklarda gözlenebilen objektif bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Santral vestibüler hastalıklarda gözlenebilen objektif bulgular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Derste sunulan Powerpoint dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9) Electronystagmography and Videonystagmography, Devin McCaslin, Plural Publishing, 2013.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu