Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar programlarını yönetimsel ve operasyonel olarak etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları ve özellikle excel konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma,Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya,Özel Uygulama Yazılımları,Çoklu Ortam Uygulamaları,EndNote Programı,Bilişim Hukuku ve Etiği,E-Öğrenme (EdModo),E-Devlet Uygulamaları,Bilgisayar ve Ağ Güvenliği,Ağ Güvenlik Uygulamaları,Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri,Bulut Bilişim ve Çeşitleri,Bulut Bilişim Uygulamaları,Büyük Veri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, 1, 19, 6 A, C
Bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebilecek 1, 19, 6 A, C
Bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Yeni iletişim teknolojileri ve internet’in önemini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal ağların kullanımını ifade edebilecek, 1, 19, 6 A, C
Sosyal medyanın önemini değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak 1, 19, 6 A, C
Çoklu ortamlarda kullanılan temel kavramları tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
PDF yazılımının kullanım gerekçelerini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilgi Sistemleri ve Uzman Sistemler kavramlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Web Tasarımı sürecini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Sanal Gerçeklik ve Robotlar kavramlarını tanımlayabileceğiz. 1, 19, 6 A, C
Bilişim hukuku ve bilişim suçları ile ilgili kavramları açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Fikrî haklar kavramı ve bilişim alanına ilişkin düzenlemeleri belirtebilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişilik hakları, kişisel veri ve bilişim hukuku arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Bilişim etiği kavramını tanımlayabilecek 1, 19, 6 A, C
Öğrenmede elektronik teknoloji kullanımının gelişimini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
İçerik, etkileşim ve değerlendirme bileşenlerine örnek verebilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğrenme yönetim sistemi ve sanal öğrenme ortamlarını tanımlayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Açık kaynak hareketini açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kişisel öğrenme ortamlarını ve sosyal öğrenmeyi tartışabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kötü niyetli yazılımları ve bunlara karşı alınabilecek önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Antivirüs yazılımının görevini ve fonksiyonunu tanımlayarak güvenlik duvarı ile ilgili ayarları yapabilecek, 1, 19, 6 A, C
Akıllı telefonların güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Güvenli bir kablosuz ağ bağlantısı için ayarlamaları yaparak güvenli internet konusunda bilgi sahibi olabilecek, 1, 19, 6 A, C
Zaman içinde olgunlaşan bilişimin zorlukları ve fırsatlarını açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Kullanıcı odaklı bilişimin ipuçlarını fark edebilecek, 1, 19, 6 A, C
5651 sayılı Kanun ve getirdiği düzenlemeleri açıklayabilecek, 1, 19, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Donan›m› ve Hata Bulma İlgili Ders Notları
2 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya İlgili Ders Notları
3 Özel Uygulama Yazılımları İlgili Ders Notları
4 Çoklu Ortam Uygulamaları İlgili Ders Notları
5 EndNote Programı İlgili Ders Notları
6 Bilişim Hukuku ve Etiği İlgili Ders Notları
7 E-Öğrenme (EdModo) İlgili Ders Notları
8 E-Devlet Uygulamaları İlgili Ders Notları
9 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği İlgili Ders Notları
10 Ağ Güvenlik Uygulamaları İlgili Ders Notları
11 Günümüzde Bilişimin Stratejik Teknolojileri İlgili Ders Notları
12 Bulut Bilişim ve Çeşitleri İlgili Ders Notları
13 Bulut Bilişim Uygulamaları İlgili Ders Notları
14 Büyük Veri İlgili Ders Notları
Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Temel Bilgi Teknolojileri-II https://www.acikakademi.com/portal/egitimler/t; Information Technology Law The Law and Society

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu