Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEDİATRİK ODYOLOJİK TESTLER 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Oğuz YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pediatrik grupta uygulanan subjektif ve objektif işitsel testlerin yapılmasında gerekli olan bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuklarda işitme neden önemlidir?,Çocuklarda görülen işitme kayıpları,Çocuklarda görülen işitme kayıpları 2,Genetik işitme kayıpları,Çocuklarda görülen işitme kaybına medikal değerlendirme ve medikal yaklaşım ,Yenidoğan işitme taramaları,İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Davranış Testleri),İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Davranış Testleri) 2,İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler),İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler) 2,İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler) 3,İnfant ve çocuklar için işitme teknolojileri,İnfant ve çocuklar için işitme teknolojileri 2,Aile ve eğitim danışmanlığı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pediatrik grupta görülen işitme kaybı nedenlerini açıklayabilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Bebek ve çocuklarda kullanılan terimleri bilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Bebek ve çocuklarda kullanılan temel değerlendirme kriterlerini bilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Yenidoğan İşitme Tarama programını bilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
İnfant ve çocuklarda işitme testi protokollerini bilir ve uygulayabilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
İşitme kaybı teşhisini koyabilir ve rehabilitasyon sürecini başlatabilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Pediatrik gruptaki işitme teknolojilerini bilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Aile eğitimi ve danışmanlığı ile doğru yönlendirmeleri yapabilir. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Pediatrik grupta kullanılan yardımcı cihaz ve aksesuarlar hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuklarda işitme neden önemlidir? Ön hazırlık yok
2 Çocuklarda görülen işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuklarda görülen işitme kayıpları 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Genetik işitme kayıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuklarda görülen işitme kaybına medikal değerlendirme ve medikal yaklaşım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Yenidoğan işitme taramaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Davranış Testleri) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Davranış Testleri) 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler) 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İnfant ve çocuklarda İşitme testi protokolleri (Elektrofizyolojik Testler) 3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İnfant ve çocuklar için işitme teknolojileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İnfant ve çocuklar için işitme teknolojileri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Aile ve eğitim danışmanlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 8 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 6 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 8 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu