Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTSEL REHABİLİTASYON 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Seher YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme kaybıyla bağlantılı sözel iletişim sorunları bulunan hastaların sorunlarının çözümünde en uygun yöntemleri planlamak
Dersin İçeriği Bu ders; İşitsel rehabilitasyona giriş,İşitme kaybının çoklu etkileri,Normal gelişim gösteren/işiten çocuklarda dil gelişim aşamaları,Dil gelişiminde algının önemi,İşitsel algı süreçleri,Bebeklerde işitsel değerlendirme,Çocuklarda işitsel değerlendirme,Yetişkinlerde işitsel değerlendirme,İşitme cihazları/yardımcı dinleme cihazları kullanımı oryantasyonu,İşitme kayıplı çocuklarda eğitsel yaklaşımlar,İşitme kayıplı çocuklarda eğitsel yaklaşımlar,Yetişkinlerde işitsel rehabilitasyon,Ek handikaplı çocuklarda işitsel rehabilitasyon,İşitme kayıplı çocuklarda aile eğitimi ve danışmanlığı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitsel rehabilitasyonun tanımı ve amacını bilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitsel rehabilitasyonda kullanılan temel terimleri bilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitme kaybının çoklu etkilerini bilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
Dil gelişim aşamalarını değerlendirebilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
Görsel, işitsel ve dokunsal algının öğrenme süreçlerindeki önemini bilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitsel algı süreçlerini bilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitsel algı testleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitsel rehabilitasyonda kullanılacak uygun değerlendirme ve müdahale stratejilerini belirleyebilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
İşitsel rehabilitasyonda cihaz kaynaklı problemlerde problemi çözmek için aileyi doğru yönlendirebilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
Ek handikaplı çocukları tanır ve uygun müdahale programını belirleyebilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
Aile eğitimi ve danışmanlığını bilerek doğru yönlendirme yapabilir. 1, 12, 15, 18, 2, 21, 22, 3, 5, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitsel rehabilitasyona giriş Ön hazırlık yok
2 İşitme kaybının çoklu etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Normal gelişim gösteren/işiten çocuklarda dil gelişim aşamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Dil gelişiminde algının önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitsel algı süreçleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bebeklerde işitsel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuklarda işitsel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Yetişkinlerde işitsel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İşitme cihazları/yardımcı dinleme cihazları kullanımı oryantasyonu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme kayıplı çocuklarda eğitsel yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 İşitme kayıplı çocuklarda eğitsel yaklaşımlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yetişkinlerde işitsel rehabilitasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Ek handikaplı çocuklarda işitsel rehabilitasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 İşitme kayıplı çocuklarda aile eğitimi ve danışmanlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Derste kullanılan powerpoint ve Word dosyaları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 8 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 8 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu