Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME CİHAZLARI I 2+2 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Bahtiyar ÇELİKGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bebek, çocuk ve yetişkinlerde işitme cihazı seçim kriterleri, işitme cihazı ayarlamaları ve işitme cihazlı hasta takibi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tarihçe,İşitme cihazı temel sistemleri,İşitme cihazı tipleri ve özellikleri,Elektroakustik performans ve ölçümü,İşitme cihazı ve kulak kalıpları,İşitme cihazlarında kompresyon sistemleri,Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleri,İşitme cihazlarının programlanması,İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalar,Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları,Yardımcı dinleme cihazları,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri,İşitme cihazı performans değerlendirmeleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme cihazı kullanım gerekliliklerini değerlendirebilecektir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazlarının zaman içindeki gelişimini anlatabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazlarının temel işleyişi ve çalışma hedeflerini tanımlayabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
Farklı işitme kayıplarında işitme cihazı ihtiyaçlarını tanımlayabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazlarının temel özelliklerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazlarının temel bileşenlerini ve işitme cihazında temel kavramları tanımlayabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazlarında işlemcinin fonksiyonlarını anlatabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
Dijital işitme cihazlarında işitme cihazı ayar özelliklerini anlatabilir. 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitme cihazına yardımcı aparatları değerlendirebilecektir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
Kemik yolu işitme cihazları ve CROS sistem özelliklerini tanımlayabilir. 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
İşitmeye yardımcı cihazları tanımlayabilir 1, 10, 19, 2, 22, 3, 4, 5 A
Kulak kalıbı ve özelliklerini öğrenir. 1, 10, 18, 19, 22, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tarihçe
2 İşitme cihazı temel sistemleri Ön hazırlık yok
3 İşitme cihazı tipleri ve özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Elektroakustik performans ve ölçümü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme cihazı ve kulak kalıpları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 İşitme cihazlarında kompresyon sistemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kompresyon ve gürültü azaltımı yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İşitme cihazlarının programlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İşitme cihazlarında kullanılan algoritmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yetişkin ve yaşlılarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bebek ve küçük çocuklarda işitme cihazı seçim ve uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yardımcı dinleme cihazları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 İşitme cihazı performans değerlendirmeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 İşitme cihazı performans değerlendirmeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 9)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 10)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001
Powerpoint ve Word dosyaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 4 14 56
Rehberli Problem Çözme 2 7 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 96
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu