Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞARET DİLİ I 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme kayıplılarla işaret dili kullanarak iletişimde bulunma olanağı sağlayacak şekilde işaret dilini öğrenmek
Dersin İçeriği Bu ders; Türk işaret dili tarihçesi,Türk işaret dili parmak alfabesi,Kişi zamirleri,Tanışma, selamlaşma,Kendini tanıtma,Aile ve akraba ilişkileri,Meslekler,Renkler,Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Olumlu ve olumsuz cümle yapıları,Sınıf içi uygulama,Soru cümleleri,Sınıf içi uygulama,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk işaret dili tarihçesi hakkında temel bilgileri tanıyabilecektir. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Türk işaret dili parmak alfabesini tanır. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Kişi zamirlerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
İşaret dilinde kullanılan temel sözcükleri kullanarak işitme engellilerle iletişimi sağlayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Tanışma, kendini tanıtma selamlaşmayı kavrar. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6, 7 A, B
Aile ve akraba ilişkilerini tanır. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Türk işaret dili cümle yapılarını kavrayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Sınıf içi uygulama yapar. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Soru cümlelerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Olumlu ve olumsuz cümleleri tanır. 1, 10, 14, 2, 4, 5, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türk işaret dili tarihçesi Ön hazırlık yok
2 Türk işaret dili parmak alfabesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kişi zamirleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Tanışma, selamlaşma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kendini tanıtma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Aile ve akraba ilişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Meslekler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Renkler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Renkler Olumlu ve olumsuz cümle yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Olumlu ve olumsuz cümle yapıları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Sınıf içi uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Soru cümleleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Sınıf içi uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Tartışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Not yerine video kayıtları kullanılacak
1) Temel Odyoloji, Editör:Erol Belgin ve Sanem Şahlı, Güven Kitabevi, 2014. 2) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 64, 65, 66, 2013. 3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009 4) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 5) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Editör:Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care,2003 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C.Koç Güneş Kitabevi, 2004. 7) Handbook of Clinical Audiology,Editör: Katz Jack, 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. 8) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 2 14 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 2 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu