Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTSEL ALGI SÜREÇLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Büşra Nur ESER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Odyoloji öğrencisinin işitsel algı süreçlerinin normal ve anormal işleyişi hakkında gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Algı ve Duyum,Algı ve Duyum,Algı ve Duyum,Ses Fiziği,İşitme Sistemi,Phase locking ile işitsel nöral işlemleme,İşitmede yönsellik ,İki kulak ile işitme ,Gürültülü ortamlarda işitme,Santral işitsel işlemenin test edilmesi,Santral işitsel işlemleme bozukluklarına giriş,İşitme sisteminde dikkat,Dikotik testler,Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Santral işitme sisteminde işleyiş ve mekanizmaları değerlendirebilecektir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Periferik işitme sistem anatomisi, fizyolojisini anlatabilir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Santral işitme sistem çalışma prensiplerini tanımlayabilir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Tuning curve, phase locking ve işitsel nöral işlemleme kavramlarını irdeleyebilir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
İşitme kaynağının lokalizasyonun nasıl yapıldığını tanımlayabilecektir. 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Horizontal planda ses kaynak lokalizasyonunun alçak ve yüksek frekanslarda nasıl yapıldığını anlatabilir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Vertikal planda ses kaynak lokalizasyonunun nasıl yapıldığını anlatabilir 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Santral işitsel yolları tartışabilir. 1, 10, 14, 2, 3, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Algı ve Duyum Ön hazırlık yok
2 Algı ve Duyum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Algı ve Duyum Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ses Fiziği Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme Sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Phase locking ile işitsel nöral işlemleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 İşitmede yönsellik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 İki kulak ile işitme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Gürültülü ortamlarda işitme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Santral işitsel işlemenin test edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Santral işitsel işlemleme bozukluklarına giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitme sisteminde dikkat Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Dikotik testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve Word dosyaları
1)Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 61, Sayfa 1011-1018, 2013. 2)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 4)Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 5)Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman,Informa Health Care,2003 6)The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 7)Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 8)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 2 14 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 4 8
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu