Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ODYOLOJİYE GİRİŞ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Odyoloji Lisans Programına başlamakta olan öğrencilere, eğitime hazırlık amaçlı olarak gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak
Dersin İçeriği Bu ders; Odyoloji biliminin ve mesleğinin tanımı ve tarihçesi,Genel olarak odyoloji biliminin içeriği, ana başlıkları,Bir odyoloğun kazanması gereken beceriler,Hastanelerdeki odyoloji kliniklerinin işleyişi,Odyoloji ve ilgili branşlar arasında işbirliği ve iletişim ortamı,Sözel iletişimin temelleri,Odyolojide etik kurallar,Odyolojide profesyonel seçenekler,Odyologlar için akademik çalışmanın koşulları,Odyoloji Lisans Çekirdek Eğitim Programının içeriği ve temel konu başlıkları,Odyolojide genel altbaşlıklar (Kullanılan testler, gereken beceriler),Nasıl işitiyoruz?,Nasıl dengemizi sağlıyoruz?,Diyapozon testleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel olarak odyoloji biliminin içeriği ve ana başlıklarını tanımlayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyologların ortak işbirliği içinde olacakları meslekler ve düzgün iletişimde bulunmanın koşullarını tartışabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyoloji kliniklerinde hasta ve yakınlarıyla profesyonel olarak nasıl diyalog ve sözel iletişimde bulunulacağını değerlendirebilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyolojik çalışmalarda geçerli olan etik çalışma koşullarını değerlendirir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyologların akademik çalışmaları nasıl yürüteceklerini açıklayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyoloji Lisans Çekirdek Eğitim Programının içeriği ve temel konu başlıklarını özetleyebilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyoloji alanında geçerli uluslararası yandalları ve sorumluluklarını tartışabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Yurtiçinde ve yurtdışında odyoloji ile çeşitli kariyer alanlarını araştırabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Odyolojinin temel konularından işitme ve denge işlevlerini basit temelli olarak tanımlayabilir. 1, 10, 14, 17, 19, 2, 5, 9 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 5: Gösteri, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Odyoloji biliminin ve mesleğinin tanımı ve tarihçesi Ön hazırlık yok
2 Genel olarak odyoloji biliminin içeriği, ana başlıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Bir odyoloğun kazanması gereken beceriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Hastanelerdeki odyoloji kliniklerinin işleyişi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Odyoloji ve ilgili branşlar arasında işbirliği ve iletişim ortamı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sözel iletişimin temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Odyolojide etik kurallar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Odyolojide profesyonel seçenekler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Odyologlar için akademik çalışmanın koşulları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Odyoloji Lisans Çekirdek Eğitim Programının içeriği ve temel konu başlıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Odyolojide genel altbaşlıklar (Kullanılan testler, gereken beceriler) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Nasıl işitiyoruz? Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Nasıl dengemizi sağlıyoruz? Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Diyapozon testleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint dosyaları ve Odyoloji kitapları
1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Editör: Onur Çelik, Cilt 2, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Editör: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 3)Temel Odyoloji 2.Baskı, Erol Belgin & A.Sanem Şahlı, 2016 4) Essential Otolaryngology, K.J. Lee (Türkçe çevirisi) 2004. 5) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 6) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 7) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 8) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır.
X
0
PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
X
0
PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar.
X
0
PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler.
X
0
PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır.
X
0
PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
X
0
PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
X
0
PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar.
X
0
PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır.
X
0
PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 3 7 21
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 6 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 12 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 14 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 143
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu