Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sağlık sosyolojisi, Sağlık Antropolojisi, Çocukla İletişim, Gelişim Psikolojisi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN, Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI, Prof.Dr. Sema KUĞUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye; eğitimi süresince aldığı temel bilgi, beceri ve ilkeleri, çocuk sağlığına ilişkin rol ve işlevleri ile birleştirerek tüm yaşam alanlarında çocuk ve ailenin sağlığını geliştirme, iyilik halini sürdürme, sağlıkta değişim durumlarında, bütüncül bakım yönetimi anlayışına ilişkin bilgi ve tutum kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Çocuk Sağlığı Hemşireliğine Giriş Dünya'da Ve Türkiye'de Çocuğun Durumu ,Yaş Dönemlerine Göre Büyüme – Gelişme Çocuklarda Fiziksel Ölçümler Sağlıklı Çocuğun İzlemi ,Çocuklarda İlaç Uygulamaları Çocuklarda İşlemler Ve Uygulamalar ,Bağışıklama ve Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları,Sağlıklı Yenidoğan, Yenidoğanda Sık Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı,Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri Çocuklarda Asit_Baz Dengesi ve Dengesizlikleri,Çocukluk Dönemlerine Göre Beslenme ve Beslenme Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı,Ara Sınav,Yüksek Riskli Çocuk Ve Aileye Yaklaşım Çocuklarda Sık Görülen Kaza ve Zehirlenmeler ,Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk Kardiyovasküler Sistemi Sorunu Olan Çocuk ,Akut- Kronik Hasta Olmanın Çocuğa Ve Aileye Etkisi Hastaneye Yatan Çocuk, Ailesi Kronik Hastalık ve Ölüm Kavramları ,Hematolojik- Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Kas İskelet Sistem Sorunu ve Kollajen Doku Hastalığı Olan Çocuk,Endokrin Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çocukta Ağrı ve Ağrı Kontrolü ,Genitoüriner Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Gastrointestinal Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı ,Nörolojik Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çocuk İstismarı ve İhmali Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dünyada Ve Türkiye’de Yenidoğan/Bebek/Çocukların Sağlık Durumları ve Sorunlarını Genel Sağlık Göstergeleriyle İlişkilendirerek Açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Çocuk ve Ailenin Saygınlığını Ve Haklarını Koruyarak Etkili İletişim Kurabilmesi 1, 2, 7 A, B
Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerindeki Etkisini Tanımlayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
Aile Merkezli Bakım Çerçevesinde Kronik Hastalığı Olan Çocuğun Bakımını Planlayabilmesi 1, 19, 2, 3 A, B
Çeşitli Bakım Ortamlarında Sağlık Durumunda Değişimleri ve/veya Risk Durumlarını Tanılayabilmesi 1, 18, 2
Çocuk ve Ailesine Sunulan Hemşirelik Hizmetlerini Kültüre Duyarlı Bakım İle İlişkilendirebilmesi 1, 2, 3 A
Çocuk ve Aile Sağlığına İlişkin Yeni Bir Uygulama Ya Da Yöntemle Karşılaştığında Eleştirel Olarak Değerlendirebilmesi 14, 15 A
Yenidoğan/Bebek/Çocukların Gelişim Kuramcılarına Göre Büyüme Gelişme Dönem Özelliklerini Açıklayabilmesi 1, 10, 2 A
Sağlıklı Yenidoğan/Bebek/Çocukların Temel Bakım Gereksinimlerini Açıklayabilmesi 1, 15, 2, 3
Bebek/Çocukların Sağlığını Geliştirmenin Önemini ve Hemşirenin Sorumluluklarını Açıklayabilmesi 1, 18, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Ders Öğrenme Çıktısının Program Yeterlilikleri İlişkisinin Kurulması Çocuk Sağlığı Hemşireliğine Giriş Dünya'da Ve Türkiye'de Çocuğun Durumu 2.kaynağın 15-20 sayfalarının incelenmesi
2 Yaş Dönemlerine Göre Büyüme – Gelişme Çocuklarda Fiziksel Ölçümler Sağlıklı Çocuğun İzlemi 2.kaynağın 35-56 sayfalarının incelenmesi 3. kaynağın 60-86 sayfalarının incelenmesi Fizyoloji, Anatomi ,Esaslar derslerinde ilgili konular kart soruları ile tekrarlanıp gelinecek
3 Çocuklarda İlaç Uygulamaları Çocuklarda İşlemler Ve Uygulamalar 2. kaynağın 339-358 sayfalarının incelenmesi Fizyoloji, Anatomi, Esaslar derslerinde ilgili konular kart soruları ile tekrarlanıp gelinecek
4 Bağışıklama ve Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları 2. kaynağın 270-303 sayfalarının incelenmesi
5 Sağlıklı Yenidoğan, Yenidoğanda Sık Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı 2. kaynağın 359-386 sayfalarının incelenmesi
6 Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi ve Dengesizlikleri Çocuklarda Asit_Baz Dengesi ve Dengesizlikleri 2. kaynağın 305-337 sayfalarının incelenmesi Fizyoloji Anatomi, Esaslar derslerinde ilgili konular kart soruları ile tekrarlanıp gelinecek
7 Çocukluk Dönemlerine Göre Beslenme ve Beslenme Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı 2. kaynağın 209-235 sayfalarının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Yüksek Riskli Çocuk Ve Aileye Yaklaşım Çocuklarda Sık Görülen Kaza ve Zehirlenmeler 2. kaynağın 389-461 sayfalarının incelenmesi
10 Solunum Sistemi Sorunu Olan Çocuk Kardiyovasküler Sistemi Sorunu Olan Çocuk 2. kaynağın 571-635 sayfalarının incelenmesi Fizyoloji, Anatomi, Esaslar derslerinde ilgili konular kart soruları ile tekrarlanıp gelinecek
11 Akut- Kronik Hasta Olmanın Çocuğa Ve Aileye Etkisi Hastaneye Yatan Çocuk, Ailesi Kronik Hastalık ve Ölüm Kavramları 2. kaynağın 185-205 sayfalarının incelenmesi 4. kaynağın incelenmesi
12 Hematolojik- Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Kas İskelet Sistem Sorunu ve Kollajen Doku Hastalığı Olan Çocuk 2. kaynağın 836-894 sayfalarının incelenmesi
13 Endokrin Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çocukta Ağrı ve Ağrı Kontrolü 2. kaynağın 738-776, 146-170 sayfalarının incelenmesi
14 Genitoüriner Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Gastrointestinal Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı 2. kaynağın 691-736. sayfalarının incelenmesi
15 Nörolojik Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı Çocuk İstismarı ve İhmali Dersin Değerlendirilmesi 2. kaynağın 637-680 sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt 1. Sistem Ofset Basımevi, Ankara, 2012. 2. Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık, Amasya, 2012. 3. Savaşer S, Yıldız S. Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009. 4. Kyle T, Carman S. Nursing care of the child with a health disorder. Essentials of Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Lippincott Williams& Wilkins; 2013. 5. Sanders J. The child who is hospitalized. In: Hockenberry MJ, Wilson D, eds. Wong’s Nursing Care of Infants and Children. 9th ed. St. Louis Missouri: Elsevier, Mosby; 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
arasinav 30  
Quiz 1 10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu