Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3+1 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tıbbi biyoloji ve genetiğe ait kavramlar ve hücresel işleyişin mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Tıbbi Biyoloji’ye giriş ve hücre inceleme metodları ,Hücre organizasyonu, hücre membranı ve özellikleri,Hücre organelleri, hücre iskeleti ve hücresel bağlantılar,Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi,Hücresel enerji ve metabolizma,Genetik materyal, nükleik asitler: DNA – RNA ve replikasyon,Transkripsiyon ve translasyon,Ara Sınav,Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi,Kromozomal yapı ve sayı anomalileri,DNA hasarı ve onarım mekanizmaları,Hücre yaşlanması, apoptoz ve kanser,Mendel genetiği ve kalıtım biçimleri,Kök hücre biyolojisi ve tedavileri,İnsan genom projesi Dersin değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Hücre tipleri, hücre yapısı ve organeller ile ilgili kavramları tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
5- İnsan genom projesi ve kök hücre biyolojisini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
4- DNA hasarı, hücre yaşlanması ve kanseri tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
3- Kalıtım biçimleri, kromozomal yapı ve sayı anomalileri ile genetik hastalıklar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
2- Genetikte temel kavramlar, genetik materyal, transkripsiyon ve translasyonu açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Tıbbi Biyoloji’ye giriş ve hücre inceleme metodları 1. kaynağın 1. sayfasının incelenmesi
2 Hücre organizasyonu, hücre membranı ve özellikleri 1. kaynağın 11. ve 23. sayfalarının, 3. kaynağın 87. sayfasının incelenmesi
3 Hücre organelleri, hücre iskeleti ve hücresel bağlantılar 1. kaynağın 43. ve 81. sayfalarının incelenmesi
4 Hücre zarında taşınma ve uyarı iletimi 1. kaynağın 241. ve 317. sayfalarının, 3. kaynağın 111. sayfasının incelenmesi
5 Hücresel enerji ve metabolizma 3. kaynağın 135. sayfasının incelenmesi
6 Genetik materyal, nükleik asitler: DNA – RNA ve replikasyon 1. kaynağın 129. sayfasının incelenmesi
7 Transkripsiyon ve translasyon 1. kaynağın 174. ve 195. sayfasının incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi 1. kaynağın 281. sayfasının incelenmesi
10 Kromozomal yapı ve sayı anomalileri 3. kaynağın 362. sayfasının incelenmesi
11 DNA hasarı ve onarım mekanizmaları 3. kaynağın 221. sayfasının incelenmesi
12 Hücre yaşlanması, apoptoz ve kanser 1. kaynağın 309. sayfasının incelenmesi
13 Mendel genetiği ve kalıtım biçimleri 3. kaynağın 301. sayfasının incelenmesi
14 Kök hücre biyolojisi ve tedavileri 5. kaynağın 29. sayfasının incelenmesi
15 İnsan genom projesi Dersin değerlendirilmesi 5. kaynağın 29. sayfasının incelenmesi
Kaynaklar
1. Güneş, H.V. (2014). Moleküler Hücre Biyolojisi (Gözden geçirilmiş ikinci baskı). İstanbul: İstanbul Medikal Yayıncılık. 2. Başaran, A. (2010). Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı. Ankara: Pelikan Yayınevi. 3. Kasap, H. (Ed.).(2010) Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Adana: Nobel Kitabevi. 4. Karakaş, M. (2014) Moleküler Biyoloji. İstanbul: Nobel. 5. Afyon, A. (Ed.).(2015). Biyolojide Özel Konular. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu