Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ACİL HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Acil girişime gereksinimi olan hasta/yaralıya bilgi ve becerisi ile birlikte ileri teknolojiyi kullanarak hemşirelik bakımı verebilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Acil ve travma hemşireliği ile ilgili temel kavramlar ,Acil hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları,Acil servis dizaynı ,Dünyada ve Türkiye’de acil hizmet sistemleri ,Olay yeri değerlendirilmesi , Acil hastanın değerlendirilmesi , Triyaj ,Temel yaşam desteği ,İleri yaşam desteği ,Travmalarda genel yaklaşım ,Bölgesel yaralanmalarda hastaya yaklaşım ,Hasta ve ailesine psikososyal destek ,Acilde kullanılan ilaçlar ,Hasta nakilleri Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Acil hastasını tanımlayabilmesi 1, 12, 18, 2 A
Acil servis hizmetlerini ve dizaynını tanımlayabilmesi 1, 12, 18, 2 A
Trijayı planlamada ve uygulamada bilgisini gösterebilmesi 1, 12, 18, 2 A
Acil hastasının tedavi ve bakımını yapabilmesi 1, 12, 18, 2 A
Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurabilmesi 1, 12, 18, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması Acil ve travma hemşireliği ile ilgili temel kavramlar 2. kaynağın 3-18 sayfalarının incelenmesi
2 Acil hemşiresinin görev yetki ve sorumlulukları 2. kaynağın 39-46 sayfalarının incelenmesi
3 Acil servis dizaynı 2. kaynağın 23-28 sayfalarının incelenmesi
4 Dünyada ve Türkiye’de acil hizmet sistemleri 3. kaynağın incelenmesi
5 Olay yeri değerlendirilmesi 4. kaynağın 11-15 sayfalarının incelenmesi
6 Acil hastanın değerlendirilmesi 2. kaynağın 89-110 sayfalarının incelenmesi
7 Triyaj 2. kaynağın 59-86 sayfalarının incelenmesi
8 Temel yaşam desteği 2. kaynağın 113-120 sayfalarının incelenmesi
9 İleri yaşam desteği 2. kaynağın 120-138 sayfalarının incelenmesi
10 Travmalarda genel yaklaşım 2. kaynağın 207-227 sayfalarının incelenmesi
11 Bölgesel yaralanmalarda hastaya yaklaşım 2. kaynağın 3-8 sayfalarının incelenmesi
12 Hasta ve ailesine psikososyal destek 2. kaynağın 49-54 sayfalarının incelenmesi
13 Acilde kullanılan ilaçlar 2. kaynağın 138-142 sayfalarının incelenmesi
14 Hasta nakilleri Dersin Değerlendirilmesi 5. kaynağın incelenmesi
Kaynaklar
1. Eti Aslan F. (eds). 2016 Cerrahi Bakım Vaka Analizleriile Birlikte. Akademisyen Tıp Kitabevi, 2. Aslan FE, Kuğuoğlu S, Olgun N.Acil Bakım. D. Şelimen (ed), Yüce Yayınları, İstanbul, 2008. 3. Mustapha S. Fofana, Analysis of Emergency Medical Systems Across the World. https://www.wpi.edu 4. Medipol Üniversitesi Temel-İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı 2013 s.11-15 5. Hilal Uysal, Kritik Durumdaki Hastanın Transferi. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, Cilt - Vol. 1 Sayı - No. 1

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
20  
20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu