Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM UYGULAMA 0+4 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI, Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıklı/ hasta bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini tanılayarak sağlık davranışlarını geliştirmek için bilgi gereksinimlerine yönelik öğretim sürecini uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Oryantasyon Eğitimi Küçük grupların oluşturulması ,Grupların vakalarını seçmesi,Grupların örnek vaka verilerinin tartışılması ,Grupların örnek vaka verilerinin tartışılması ,Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışılması,Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışılması,Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışması,Ara sınav,Grupların örnek vakaları, tanıları ve hedefleri açısından tartışması,Grupların örnek vakaları, tanıları ve hedefleri açısından tartışması,Grupların örnek vakaları, uygulanabilecek öğretim yöntemleri ve kullanacakları materyaller açısından tartışması,Grupların örnek vakaları, uygulanabilecek öğretim yöntemleri ve kullanacakları materyaller açısından tartışması,Grupların uygulamalı sunumları,Grupların uygulamalı sunumları,Grupların uygulamalı sunumları Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bireyin öğrenme yeteneğine ilişkin veri toplayabilmesi 12, 15, 2, 3 C, F
Sağlıklı/hasta bireyin sağlık gereksinimleri ve sorunlarını tanılayabilmesi 12, 15, 4, 8 C, F
Sağlıklı/hasta bireyin öğrenme gereksinim alanlarına yönelik uygun hedefler oluşturabilmesi 18, 3, 4, 8 C, F
Öğretim planına uygun olarak öğretimi uygulayabilmesi 18, 4, 5, 7, 8 C, F
Uyguladığı öğretimi uygun tekniklerle değerlendirebilmesi 15, 7, 8 C, F
Grup içinde yapılan çalışmalarda verilen eğitimleri eleştirel biçimde, öğretim amaçlarına uygun olarak değerlendirebilmesi 10, 17, 3 C, F
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması Oryantasyon Eğitimi Küçük grupların oluşturulması 1.kaynağın giriş bölümünün incelenmesi, 2. ve 3. kaynağın okunması
2 Grupların vakalarını seçmesi 2. ve 3. kaynağın incelenmesi
3 Grupların örnek vaka verilerinin tartışılması Öğrencilerin kendilerinin oluşturduğu vakalara hazırlanması
4 Grupların örnek vaka verilerinin tartışılması 2. ve 3. kaynağın incelenmesi
5 Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışılması 2. ve 3. kaynağın incelenmesi
6 Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışılması 2. ve 3. kaynağın incelenmesi 4. kaynağın ‘Gelişim kuramcıları’ bölümünün incelenmesi
7 Grupların örnek vakaları, eğitim alanları açısından tartışması 2. kaynağın incelenmesi
8 Ara sınav
9 Grupların örnek vakaları, tanıları ve hedefleri açısından tartışması 2.kaynağın incelenmesi 5. Kaynağın ‘iletişim örnekleri’ bölümünün incelenmesi
10 Grupların örnek vakaları, tanıları ve hedefleri açısından tartışması 2. kaynağın incelenmesi
11 Grupların örnek vakaları, uygulanabilecek öğretim yöntemleri ve kullanacakları materyaller açısından tartışması 1.Kaynağın ‘interaktif eğitim yöntemleri’ bölümünün incelenmesi 2. Kaynağın incelenmesi
12 Grupların örnek vakaları, uygulanabilecek öğretim yöntemleri ve kullanacakları materyaller açısından tartışması 1.Kaynağın ‘görsel ve işitsel materyaller’bölümünün incelenmesi
13 Grupların uygulamalı sunumları Öğrencilerin hazırladıkları vaka sunumlarının dinlenmesi
14 Grupların uygulamalı sunumları Öğrencilerin hazırladıkları vaka sunumlarının dinlenmesi
15 Grupların uygulamalı sunumları Dersin Değerlendirilmesi Öğrencilerin hazırladıkları vaka sunumlarının dinlenmesi ve değerlendirme formlarının doldurulması
Kaynaklar
1.Sullivan R., Magarick R, Bergthold G, Blouse A, Mclntosh N. (1999). Tıp Eğitimcileri için Eğitim Becerileri Rehberi. Şahin N (çev.). Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. 2. Bayat M. (2005). Öğretim süreci ve hemşirelik. Sağlık Bilimleri Dergisi, 14, 66-72. 3. Gökkoca ZU. (2001). Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler. Sted, 10(10), 371-374. 4. Senemoğlu N. (2012). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: PEGEM Yayıncılık. 5. Özcan A. (2006). Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 16 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 3 42
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 2 18 36
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu