Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE II 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem AVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik ile ilgili mesleki ingilizcenin temel kavramlarını çerçevesinde, mesleki alana ait özel ihtiyaçlarını karşılayacak okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizce de en önemli 3 temel zaman ,Sıfat ve zarf olarak belirleyiciler, Soru zamirleri if-whether yapıları ,Modallar, present, perfect, present continuous ve perfect continuous yapıları ,Modallar, present, perfect, present cont. ve perfect cont yapıları,Modallar kullanılarak oluşturulmuş tıbbi cümlelerin tercümesi,Modallar kullanılarak oluşturulmuş tıbbi cümlelerin tercümesi,Alana ilişkin çeviri çalışmaları,Ara Sınav,Alana ilişkin çeviri çalışmaları,Alan ile ilgili diyaloglar-Cerrahi hastasının hastaneye kabulü- hastanın durumu ile ilgili görüşme,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kadın doğum servisi,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kadın doğum servisi,Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -tip 1, tip 2 diyabetli bireylerde hemşirelik bakımı,Örnek vakaların İngilizce sunumu,Örnek vakaların İngilizce sunumu Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hemşireliğin tüm alanlarında kullanılan İngilizce terimleri kullanabilmesi 1, 10, 12, 2, 4, 7, 8 A, C
Sektörlerarası işbirliği çalışmalarında İngilizceyi kullanarak kendini ve mesleğini tanıtabilmesi. 1, 12, 2, 4, 7, 8 A, C
Alana ilişkin birimlerde bakım verirken hasta ve ekip ile İngilizce iletişim kurabilmesi 12, 14, 7 A, C
Alana ilişkin metinleri tercüme edebilmesi 12, 14, 7 A, C
Alana ilişkin birimlerde hastaların dosyasını İngilizce olarak hazırlayabilmesi. 12, 14, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması İngilizce de en önemli 3 temel zaman 1.kaynağın 4-22.sayfalarının incelenmesi
2 Sıfat ve zarf olarak belirleyiciler, Soru zamirleri if-whether yapıları 1.kaynağın 82-88. ve 126-130. sayfalarının incelenmesi Örnek cümleler
3 Modallar, present, perfect, present continuous ve perfect continuous yapıları 1.kaynağın 32-56. sayfalarının incelenmesi Çeşitli internet kaynakları-metinler-diyaloglar vb.
4 Modallar, present, perfect, present cont. ve perfect cont yapıları 1.kaynağın 48-58. sayfalarının incelenmesi Örnek cümleler
5 Modallar kullanılarak oluşturulmuş tıbbi cümlelerin tercümesi Gruplarca belirlenecek makaleler
6 Modallar kullanılarak oluşturulmuş tıbbi cümlelerin tercümesi Gruplarca belirlenmiş makaleler
7 Alana ilişkin çeviri çalışmaları Gruplarca belirlenecek makaleler
8 Ara Sınav
9 Alana ilişkin çeviri çalışmaları Gruplarca belirlenecek makaleler
10 Alan ile ilgili diyaloglar-Cerrahi hastasının hastaneye kabulü- hastanın durumu ile ilgili görüşme 1.kaynağın 116-126. Sayfalarının incelenmesi
11 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kadın doğum servisi Çeşitli internet kaynakları-örnek metinler-diyaloglar vb.
12 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -Kadın doğum servisi Çeşitli internet kaynakları-örnek metinler-diyaloglar vb
13 Vaka çalışmaları/diyalog örnekleri -tip 1, tip 2 diyabetli bireylerde hemşirelik bakımı Çeşitli internet kaynakları-örnek metinler-diyaloglar vb
14 Örnek vakaların İngilizce sunumu Öğrencilerin hazırlıklarının değerlendirilmesi
15 Örnek vakaların İngilizce sunumu Dersin Değerlendirilmesi Öğrencilerin hazırlıklarının değerlendirilmesi
Kaynaklar
1. BEDAF. (2014). Medical& Nursing. Antaly: Kutlu Avcı Ofset. 2. Çeşitli internet kaynakları-metinler-diyaloglar vb.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
1. ara sınav 20  
2. ara sınav 20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu