Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kanserin epidemiyolojisi, fizyopatolojisi, sınıflandırılması ve risk faktörleri ile ilgili bilgi edindirme; kanserli erişkin hastanın ve ailesinin bütüncül bakımını planlama ve uygulama, kemoterapi-radyoterapi tedavilerinin etki ve yan etkisi, kanser tanı ve tedavisini bilme ve uygun hemşirelik girişimlerini uygulama, kanserli erişkin hastanın yaşam kalitesini yükseltme ve kanserden korunma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kanserin Tanımı, Patofizyolojisi, Sınıflandırılması, Epidemiyolojisi,Kanser Risk Faktörleri-Kanserden Korunma ve Sağlığı Geliştirme ,Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri,Kemoterapi ve Hemşirenin Sorumlulukları,Radyasyon Terapisi ve Hemşirenin Sorumlulukları,Kanser Türleri: Belirti-Bulguları I ,Kemoterapötik İlaçlar,Kanserli Erişkin Hastanın Bakımı ve Kanserli Hastada Semptom yönetimi I,Kanserli Erişkin Hastanın Bakımı ve Kanserli Hastada Semptom yönetimi II,Kanserli Erişkin Hastada Ağrı Kontrolü ,Onkolojik Aciller ,Terminal Dönemdeki Kanserli Erişkin Hastanın ve Ailesinin Bakımı ,Onkolojide Tanı ve Tedaviye Yönelik Teknolojik Gelişmeler -Onkoloji Hemşireliğinde Klinik Araştırmalar ,Onkolojide Tanı ve Tedaviye Yönelik Teknolojik Gelişmeler -Onkoloji Hemşireliğinde Klinik Araştırmalar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Onkoloji hemşiresinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
2.Kanserin tanımı, sınıflandırılması, fizyopatolojisi, dünyadaki ve ülkemizdeki epidemiyolojisini tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
3.Kanserli hastanın ve ailesinin hemşirelik bakımını gereksinimleri açıklayabilmesi (fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönden) 1, 2, 3 A
4.Onkoloji ile ilgili tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilmesi 1, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanserin Tanımı, Patofizyolojisi, Sınıflandırılması, Epidemiyolojisi 1.kaynağın 382-384 sayfalarının incelenmesi
2 Kanser Risk Faktörleri-Kanserden Korunma ve Sağlığı Geliştirme 1.kaynağın 384-386 sayfalarının incelenmesi
3 Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri 1.kaynağın 386-390 sayfalarının incelenmesi
4 Kemoterapi ve Hemşirenin Sorumlulukları 1.kaynağın 390-399 sayfalarının incelenmesi 3.kaynağın 45-53 sayfalarının incelenmesi
5 Radyasyon Terapisi ve Hemşirenin Sorumlulukları 1.kaynağın 390-399 sayfalarının incelenmesi
6 Kanser Türleri: Belirti-Bulguları I http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri.html
7 Kemoterapötik İlaçlar 4.kaynağın 101-123 sayfalarının incelenmesi
8 Kanserli Erişkin Hastanın Bakımı ve Kanserli Hastada Semptom yönetimi I 2.kaynağın 231-251 sayfalarının incelenmesi
9 Kanserli Erişkin Hastanın Bakımı ve Kanserli Hastada Semptom yönetimi II 2.kaynağın 251-264 sayfalarının incelenmesi
10 Kanserli Erişkin Hastada Ağrı Kontrolü 2.kaynağın 221-229 sayfalarının incelenmesi
11 Onkolojik Aciller 1.kaynağın 399-401 sayfalarının incelenmesi
12 Terminal Dönemdeki Kanserli Erişkin Hastanın ve Ailesinin Bakımı 5.kaynağın incelenmesi
13 Onkolojide Tanı ve Tedaviye Yönelik Teknolojik Gelişmeler -Onkoloji Hemşireliğinde Klinik Araştırmalar http://www.milliyet.com.tr/kanserin-tani-ve-tedavisindeki-son-gelismeler-pembenar-yazardetay-yasam-2280441/ http://www.onkohem.org.tr/
14 Onkolojide Tanı ve Tedaviye Yönelik Teknolojik Gelişmeler -Onkoloji Hemşireliğinde Klinik Araştırmalar http://www.milliyet.com.tr/kanserin-tani-ve-tedavisindeki-son-gelismeler-pembenar-yazardetay-yasam-2280441/ http://www.onkohem.org.tr/
Kaynaklar
1.Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği. [Medical-Surgical Nursing]. Eds: Hogan M, Dentlinger N, Ramdin V. Çeviri Editörleri: Çelik S, Yeşilbalkan ÖU. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 3. Basımdan Çeviri 2. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım, 2010, İstanbul Konsensusu. İstanbul: Nobel Kitabevi 3.Çiçek Fadıloğlu,Yasemin Tokem, Hanife Özçelik.Biyolojik Ajanların Kullanımında Hemşirenin Sorumlulukları , Türk Onkoloji Dergisi, 2008 ,23(1), S.45-53. 4.Dökmeci İ. Sağlık yüksek okulları için farmakoloji kısaltılmış temel bilgiler 2011 5. Çavdar İ. Kanserli hastanın terminal dönemdeki bakımı. http://www.onkder.org/pdf/pdf_TOD_790.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu