Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Pınar IRMAK VURAL, Dr.Öğr.Üye. Yeliz VARIŞOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üreme sağlığı, cinsellik konularına yönelik fiziksel ve psikososyal gereksinimlerini fark ederek, aile planlaması bilgisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Üreme Sağlığı Kavramı, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar ,Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması , Üreme Sağlığı Kavramı, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar ,Üreme Sağlığına Yönelik Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü ,Cinsellik ,Toplumlarda Cinselliğe Bakış, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar ,Kadın ve Erkek Üreme Organları, Gebeliğin Oluşması Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım ,Güvenli annelik ,Küretaj, güvenli düşük ,Ara Sınav,Aile Planlamasına Giriş ,Gebelikten Korunma Yöntemleri (modern yöntemler) ,Gebelikten Korunma Yöntemleri (geleneksel yöntemler) ,Özel Durumlarda Kontrasepsiyon, Acil Kontrasepsiyon ,Aile Planlaması Danışmanlığı ,CYBE Açısından Aile Planlamasının Önemi ,İnfertilite ve Danışmanlık ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Üreme Sağlığı Hizmetlerini Sıralayabilmesi 1, 2, 3 A
Üreme Sağlığı ve Üreme Haklarını Tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Cinsiyet ve Cinsel Sağlıkla İlgili Kavramları Tanımlayabilmesi 1, 14, 2, 3 A
Aile Planlaması Danışmanlığını Açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Aile Planlaması ve Gebelikten Korunma Yöntemlerini Açıklayabilmesi 1, 2, 3, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması, Üreme Sağlığı Kavramı, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar 1. Kaynağın 7-22 sayfalarının incelenmesi 5. kaynağın incelenmesi
2 Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması , Üreme Sağlığı Kavramı, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar 1. Kaynağın 7-22 sayfalarının incelenmesi 5. kaynağın incelenmesi
2 Üreme Sağlığına Yönelik Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirenin Rolü 1. Kaynağın 10-26 sayfalarının incelenmesi 2. Kaynağın 3-30 sayfalarının incelenmesi
3 Cinsellik 1. Kaynağın 162-176 sayfalarının incelenmesi 2. Kaynağın 38-45 sayfalarının incelenmesi
4 Toplumlarda Cinselliğe Bakış, Cinsellikle İlgili Yanlış Bilgiler ve İnanışlar 7. kaynağın incelenmesi
5 Kadın ve Erkek Üreme Organları, Gebeliğin Oluşması Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım Kadın ve Erkek Üreme Organları, Gebeliğin Oluşması Gebelik Öncesi, Gebelik ve Doğumda Bakım 1. Kaynağın 197-415 sayfalarının incelenmesi 2. Kaynağın 370-520 sayfalarının incelenmesi
6 Güvenli annelik 5. kaynağın incelenmesi
7 Küretaj, güvenli düşük 4. kaynağın incelenmesi
8 Ara Sınav
9 Aile Planlamasına Giriş 1. Kaynağın s:120-121 incelenmesi
10 Gebelikten Korunma Yöntemleri (modern yöntemler) 1. Kaynağın s:123-131 incelenmesi
11 Gebelikten Korunma Yöntemleri (geleneksel yöntemler) 1. Kaynağın s:123-131 incelenmesi
12 Özel Durumlarda Kontrasepsiyon, Acil Kontrasepsiyon 3.kaynağın 94-97 sayfalarının incelenmesi 4.kaynağın 565–588 sayfalarının incelenmesi
13 Aile Planlaması Danışmanlığı 1. Kaynağın 121-123 sayfalarının incelenmesi
14 CYBE Açısından Aile Planlamasının Önemi 1. Kaynağın 91-109 sayfalarının incelenmesi 2. Kaynağın 217-255 sayfalarının incelenmesi
15 İnfertilite ve Danışmanlık 1. Kaynağın 113-118 sayfalarının incelenmesi 2. Kaynağın 206-216 sayfalarının incelenmesi 6.kaynağın 135-138 sayfalarının incelenmesi
Kaynaklar
1. Beji NK. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, 2015 (1). 2. Şirin A., Kavlak O. Kadın Sağlığı, 2016 (2). 3. Tokuç B, Eskiocak M, Saltık A. Acil Kontrasepsiyon. Sted 2002, cilt:11, sayı:3, 94-97. 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve JHPIEGO (2000) Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi: Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı, Ankara, Damla Matbaacılık, s. 565–588. 5. sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/açsap40.pdf 6. Vural PI, Beji NK. İnfertilite sorununun psikoseksüel etkileri (Derleme). 2014; 16(57): 135-138. 7. http://www.ikgv.org/pdf/saglik_kitabi1.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 40
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu