Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA 0+8 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe DOST
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ekibinin bir üyesi olarak, halk sağlığı hemşireliği alanlarında birey, aile ve toplum gruplarının öncelikli sağlık sorunlarına yönelik seçilmiş uygulamalarda rol alabilmesi, sağlığın geliştirilmesi faaliyetlerine yönelik program planlama yapabilmesini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Klinik uygulama (tarih, saat, gözetmenler, öğrenme kazanımları, değerlendirmeler vb.) hakkında bilgilendirme, uygulama alanlarının tanıtılması.,Yaşlı Bakımı Hemşireliği- Kurumda yaşayan yaşlıları ve kurum özelliklerini yaşlı sağlığı yönünden gözlemleme ve değerlendirme,Yaşlı Bakımı Hemşireliği- Sağlık tanılaması,Yaşlı Bakımı Hemşireliği-Yaşlının belirlenen sorun ya da gereksinimlerini karşılamaya yönelik hemşirelik girişimlerini planlama ve gözetmen eşliğinde uygulama,Yaşlı Bakımı Hemşireliği-Yaşlı grubuna yönelik sağlık eğitimi programı planlama,Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul yaş grubu çocuğun sağlığını tanılama, bu konuda veli ve öğretmenleri bilgilendirme,Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul çevresini (kantin, yemekhane, tuvaletler, koridorlar, oyun alanları, sınıflar vb.) sağlık riskleri yönünden gözlemleme, rapor etme,Ara Sınav Haftası,Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları -Öncelikli gereksinimlere göre tarama programlarının planlanması ve uygulanması-1,Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları -Öncelikli gereksinimlere göre tarama programlarının planlanması ve uygulanması-2,Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul grubuna yönelik sağlık eğitimi programı planlama,Aile Sağlığı Hemşireliği-Aile Sağlığı ekibi ile tanışma ve iş birliği geliştirme,Aile Sağlığı Hemşireliği- Omaha Sistemi doğrultusunda ailenin sağlık tanılamasını yapma,Aile Sağlığı Hemşireliği-Omaha Sistemini kullanarak birey/ailenin hemşirelik girişimlerinin planlanması,Aile Sağlığı Hemşireliği-Birey/aileye yönelik sağlık eğitim programının planlanması Klinik uygulamanın değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Halk Sağlığı ve Hemşirelik Biliminin temel kavram ve kuramlarını halk sağlığı hemşireliğine yansıtabilmesi. 1 F
Okul sağlığı, evde bakım, yaşlı sağlığı alanlarına yönelik seçilmiş uygulamalarda rol alabilmesi. 1, 18, 6 C, F
Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmede sağlık eğitimi programı uygulayabilmesi. 1, 11, 8 F
Sağlık taramalarını planlayabilmesi. 1, 6, 8 C, F
Toplum tanılama ve değerlendirmede OMAHA klinik sınıflama sistemini kullanabilmesi 1, 18, 6 C, F
Birey/Aile/ Topluma yönelik sağlık eğitimi planlayabilmesi 1, 8 F
Evde bakım gereksinimi olan bireylerin hemşirelik süreci doğrultusunda bakım ihtiyaçlarını rapor edebilmesi 1, 14, 18 C, F
Evde bakım alan hastaların ev ortamındaki riskleri rapor edebilmesi 7, 8 C, F
Diğer sağlık disiplinleri, meslektaşları ve toplum liderleri ile işbirliği yapabilmesi 1, 12, 15, 18, 7 C, F
Toplumsal alanlarda karşılaştığı farklı durumlarda sorun çözme becerilerini kullanabilmesi 1, 12, 15, 18, 7 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Klinik uygulama (tarih, saat, gözetmenler, öğrenme kazanımları, değerlendirmeler vb.) hakkında bilgilendirme, uygulama alanlarının tanıtılması.
2 Yaşlı Bakımı Hemşireliği- Kurumda yaşayan yaşlıları ve kurum özelliklerini yaşlı sağlığı yönünden gözlemleme ve değerlendirme 5. kaynağın incelenmesi
3 Yaşlı Bakımı Hemşireliği- Sağlık tanılaması 1.kaynağın 176-196 sayfalarının incelenmesi 3.kaynağın 113-121 sayfalarının incelenmesi
4 Yaşlı Bakımı Hemşireliği-Yaşlının belirlenen sorun ya da gereksinimlerini karşılamaya yönelik hemşirelik girişimlerini planlama ve gözetmen eşliğinde uygulama Bakım planı hazırlama
5 Yaşlı Bakımı Hemşireliği-Yaşlı grubuna yönelik sağlık eğitimi programı planlama Sunum hazırlama
6 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul yaş grubu çocuğun sağlığını tanılama, bu konuda veli ve öğretmenleri bilgilendirme Sunum hazırlama Makale okuma
7 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul çevresini (kantin, yemekhane, tuvaletler, koridorlar, oyun alanları, sınıflar vb.) sağlık riskleri yönünden gözlemleme, rapor etme 2.kaynağın incelenmesi
8 Ara Sınav Haftası
9 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları -Öncelikli gereksinimlere göre tarama programlarının planlanması ve uygulanması-1 2.kaynağın 105-110 sayfalarının incelenmesi
10 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları -Öncelikli gereksinimlere göre tarama programlarının planlanması ve uygulanması-2 Tarama raporlarını düzenleme
11 Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları-Okul grubuna yönelik sağlık eğitimi programı planlama Sunum hazırlama
12 Aile Sağlığı Hemşireliği-Aile Sağlığı ekibi ile tanışma ve iş birliği geliştirme 7.kaynağın 3-25 sayfalarının incelenmesi
13 Aile Sağlığı Hemşireliği- Omaha Sistemi doğrultusunda ailenin sağlık tanılamasını yapma Bakım planı hazırlama 4.kaynağın incelenmesi
14 Aile Sağlığı Hemşireliği-Omaha Sistemini kullanarak birey/ailenin hemşirelik girişimlerinin planlanması Bakım planı hazırlama 4.kaynağın incelenmesi
15 Aile Sağlığı Hemşireliği-Birey/aileye yönelik sağlık eğitim programının planlanması Klinik uygulamanın değerlendirilmesi Sunum hazırlama
Kaynaklar
1. Erci, B. (Ed.) (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği. Elazığ: Anadolu Nobel Tıp Kitabevi. 2. Gözüm, S.(Ed.).(2016).Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Vize Yayıncılık. 3. Şahinöz, T. (Ed.). 2017. Halk Sağlığı Uygulama Kitabı. İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri. 4.Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, MN., Seçginli, S., Coşansu, G. (2016). Omaha Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 5. Reed J., Clarke C., Macfarlane, A. (2015).Yaşlı Bakım Hemşireliği (Çev. Ed. Ayfer Karadakovan), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
1. Erci, B. (Ed.) (2016). Halk Sağlığı Hemşireliği. Elazığ: Anadolu Nobel Tıp Kitabevi. 2. Bertan, M., Özcebe, H. (2001). Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemiyolojiye Giriş.Ankara: Nadir, 1-20. 3. Altındiş, M.(2013).Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı.İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. 4. Allender,JA.,Rector, C.,Warner, KD. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public’s Health. New York: Lippincott Wiiliams & Wilkins. 5. Mauk, K. (2014).Rehabilitasyon Hemşireliği (Çev. Ed.Leyla Özdemir, Hatice Sütçü Çiçek), İstanbul:Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Gözüm, S.(Ed.).(2016).Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi. Vize Yayıncılık. 7. Reed J., Clarke C., Macfarlane, A. (2015).Yaşlı Bakım Hemşireliği (Çev. Ed. Ayfer Karadakovan), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. 8. Fadıloğlu, Ç., Ertem, G., Aykar, F. (Ed.) (2013). Evde Sağlık ve Bakım, İstanbul: Göktuğ Yayıncılık. 9. Sağlık Bakanlığı. (2013). Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması. http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf 10. İlhan, N., Ergün, A. (2010). Evsizler ve Toplum Sağlığı.Aile ve Toplum, 5 (20). http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/viewFile/5000107975/5000100685 11. Bebiş, H., Özdemir, S. (2013). Savaş, Terör ve Hemşirelik.Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/view/1023019514 12. Kalanlar, B., Kubilay, G. (2015) Afetlerde Toplum Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Afet Hemşireliği. F.N. Hem. Dergisi, 23(1). http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/viewFile/1023022564/5000109939 13. http://www.tusev.org.tr/userfiles/image/Uluslararasi%20STEP%20Turkiye%20Ulke%20Raporu.pdf 14. Şahinöz, T. (Ed.). 2017. Halk Sağlığı Uygulama Kitabı. İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri. 15.Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, MN., Seçginli, S., Coşansu, G. (2016). Omaha Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi.İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
1.uygulama raporu %50  
1.uygulama performansı %50  
2.uygulama raporu %50  
2.uygulama performansı %50  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 40 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 20 40
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 232
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu