Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aysel KÖKCÜ DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere hemşireliğin temel felsefesini ve sağlık bakım hizmetleri içerisinde hemşirenin rolünü anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma- Dersin Tanıtılması, Hemşirelik Kavramına Giriş ,Hemşirelik tarihi ve felsefesi ,Hemşirelik Bilim ve Sanatı,Temel İnsan Gereksinimleri,Bakım Kavramı,Humanizm-Holizm,Etik Değerler,Ara sınav,Sağlık Bakım Sisteminde Hemşirenin Rolü,Hemşirelik Mevzuatı,Hemşire Liderler,Hemşirelik Model ve Kuramları,Hemşirelik ile İlgili Dernek ve Kuruluşlar,ICN Temaları (International Council of Nurses-Uluslararası Hemşireler Konseyi) Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlık bakımında hemşireliğin gücünü açıklayabilmesi 1, 2, 3 A
Hemşireliğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini açıklayabilmesi 1, 12, 2, 3 A
İnsan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramlarını birbiri ile ilişkilendirebilmesi 1, 10, 12, 2, 3
Hemşirelikte hümanistik ve holistik yaklaşımın önemini ifade edebilmesi 1, 12, 2, 3
Hemşirelikle ilgili liderlerin, dernek ve kuruluşların önemini ifade edebilmesi 1, 12, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma- Dersin Tanıtılması, Hemşirelik Kavramına Giriş 6. kaynağın 155. Sayfasının incelenmesi
2 Hemşirelik tarihi ve felsefesi 1.kaynağın 3-13. ve 5. kaynağın 5-10. sayfalarının incelenmesi
3 Hemşirelik Bilim ve Sanatı 3.kaynağın 8-10. sayfalarının incelenmesi
4 Temel İnsan Gereksinimleri 1.kaynağın 33. sayfasının incelenmesi
5 Bakım Kavramı 1.kaynağın 41-167. Sayfalarının incelenmesi
6 Humanizm-Holizm 6. kaynağın 129-520. Sayfalarının incelenmesi
7 Etik Değerler 3. kaynağın 12. Sayfasının incelenmesi
8 Ara sınav
9 Sağlık Bakım Sisteminde Hemşirenin Rolü 1.kaynağın 23-25. Sayfalarının incelenmesi
10 Hemşirelik Mevzuatı Web araştırması
11 Hemşire Liderler Web araştırması
12 Hemşirelik Model ve Kuramları 2. kaynağın 52-110. Sayfalarının incelenmesi
13 Hemşirelik ile İlgili Dernek ve Kuruluşlar Web araştırması
14 ICN Temaları (International Council of Nurses-Uluslararası Hemşireler Konseyi) Dersin Değerlendirilmesi 1.Kaynağın 9. Sayfasının incelenmesi
Kaynaklar
1. Pektekin, Ç. 2013. Hemşirelik Felsefesi: Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar 2. Hemşirelik ve Etik, Çaylan Pektekin 3. Aşti, T. A., Karadağ, A. (2012). Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Akademi Basın ve YayıncılıkBirol L (2007). Hemşirelik süreci. Hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım, Etki Yayıncılık, İzmir 4. Velioğlu P (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. İstanbul. 5. Öktem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N (2000). Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri, 1(1):5-10 6. Velioğlu P (1991). Hemşirelik üstüne düşünceler, Tebliğ. 7. Akça Ay F (2007). Temel hemşirelik kavramlar, İlkeler, uygulamalar, Medikal yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
20  
20  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu