Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Esra EREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yoğun bakım hastasının bakımına yönelik bilgi ve klinik beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, Dersin tanıtımı,, Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ile ilişkisinin kurulması Yoğun Bakım Hemşireliği ve Temel Kavramlar Yoğun Bakım Ünitesinin Tasarımı ve Organizasyonu ,Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabulü, Transferi ve Taburculuğu ve İletişim ,Yoğun Bakımda Hasta İzlemi ve Temel Yaşam Desteği,Sıvı-Elektrolit Bozuklukları ve Hemodinamik İzlem,Yoğun Bakım Hastasında Beslenme,Pozisyonlama, Hasta kısıtlaması ve Basınç Ülserleri,Solunum Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ve Mekanik Ventilasyondaki Hastada Temel Bakım İlkeleri,Ara sınav ,Kardiyovasküler ve Renal Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ile Özel Uygulamalar ,Gastrointestinal Sistem Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ve Özel Uygulamalar,Multiple Travmalı Hastanın Hemşirelik Bakımı ve MODS,Yoğun Bakımda Profilaksi, Analjezi Ve Sedasyon Uygulamaları ,Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü ,Yoğun Bakımında Etik Davranışlar , Yaşam Sonu Bakım ve Dersin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yoğun bakım ünitesine ilişkin temel kavram ve ilkeleri tanımlayabilmesi 1, 2, 3 A
Yoğun bakım gereksinimi olan hastanın hemşirelik bakımını planlayabilmesi 1, 10, 12, 14, 2, 3
Yoğun bakım ünitesine özgü hemşirelik girişimlerini yerine getirirken etik kurallara dikkat edebilmesi 1, 10, 12, 14, 2, 3 A
Yoğun bakım hemşiresinin rolünün önemine inanması 12, 17, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, Dersin tanıtımı,, Ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ile ilişkisinin kurulması Yoğun Bakım Hemşireliği ve Temel Kavramlar Yoğun Bakım Ünitesinin Tasarımı ve Organizasyonu 2. Kaynağın 1-9 sayfalarının incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
2 Yoğun Bakım Ünitesinde Hasta Kabulü, Transferi ve Taburculuğu ve İletişim 1. Kaynağın 249-279 sayfalarının incelenmesi. www.tybhd.org.tr
3 Yoğun Bakımda Hasta İzlemi ve Temel Yaşam Desteği 1. Kaynağın 249-279 sayfalarının incelenmesi. www.tybhd.org.tr
4 Sıvı-Elektrolit Bozuklukları ve Hemodinamik İzlem 2. Kaynağın 19-25 sayfalarının incelenmesi.
5 Yoğun Bakım Hastasında Beslenme 2. Kaynağın 111-127 sayfalarının incelenmesi. www.yogunbakim.org.tr
6 Pozisyonlama, Hasta kısıtlaması ve Basınç Ülserleri 2. Kaynağın 143-165 sayfalarının incelenmesi.
7 Solunum Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ve Mekanik Ventilasyondaki Hastada Temel Bakım İlkeleri www.yogunbakim.org.tr 2. Kaynağın 49-65 sayfalarının incelenmesi.
8 Ara sınav
9 Kardiyovasküler ve Renal Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ile Özel Uygulamalar 3. Kaynağın 1003-1123 sayfalarının incelenmesi. www.yogunbakim.org.tr
10 Gastrointestinal Sistem Problemi Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı ve Özel Uygulamalar 3. Kaynağın 1583-1633 sayfalarının incelenmesi. www.tybhd.org.tr
11 Multiple Travmalı Hastanın Hemşirelik Bakımı ve MODS 3. Kaynağın 661-769 sayfalarının incelenmesi. www.yogunbakim.org.tr
12 Yoğun Bakımda Profilaksi, Analjezi Ve Sedasyon Uygulamaları 3. Kaynağın 557-575 sayfalarının incelenmesi. www.tybhd.org.tr
13 Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Kontrolü 2. Kaynağın 127-143 sayfalarının incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
14 Yoğun Bakımında Etik Davranışlar Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2. Kaynağın 213-229 sayfalarının incelenmesi.
15 Yaşam Sonu Bakım ve Dersin Değerlendirilmesi Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2. Kaynağın 213-229 sayfalarının incelenmesi.
Kaynaklar
1-Eti F.E. (Eds.).Cerrahi Bakım: Vaka Analizleri ile Birlikte.Akademisyen Tıp Kitbevi,Ankara, 2016. 2- Çelik S.(Eds.).Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul,2014. 3- Şahinoğlu H.(Eds).Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011. 4-Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 5-www.yogunbakim.org.tr 6- www.tybhd.org.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
X
0
2. Sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıktan sapma durumlarında hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
X
0
3. Çağdaş birey ve meslek üyesi olması gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
X
0
4. Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür.
X
0
5. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
X
0
6. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
X
0
7. Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar.
X
0
8. Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
X
0
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
10. Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
X
0
11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
X
0
12. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar.
X
0
13. Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
10  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 7 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 7 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 60
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu