Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİFTR2182340Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hatice Kübra AKAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hatice Kübra AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye giriş,Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik Özellikleri,Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların Davranışları,İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları
,Doğal ve Edinsel İmmün Sistem Mekanizmaları,Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen Yanıtlar,Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonu,Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimi,Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif Bakteriler,Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif Bakteriler,Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan Virüsler,Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2,Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı Parazitler,Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı Funguslar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği ve fizyolojisini temel olarak betimler. 16, 9A
2. Mikrooraganizmalara karşı konak savunma sistemini açıklar.16, 23, 37, 9A
3. Antimikrobiyal tedavinin amacını ve genel prensiplerini betimler.16, 9A
4. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi kavramlarını betimler.16, 9A
5. Tıbbi önemi olan mikroorganizma enfeksiyonlarını tanımlar.16, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye girişMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
2Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik ÖzellikleriMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
3Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların DavranışlarıMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
4İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları
Mebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
5Doğal ve Edinsel İmmün Sistem MekanizmalarıMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
6Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen YanıtlarMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
7Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonuMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
8Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimiMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
9Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif BakterilerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
10Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif BakterilerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
11Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan VirüslerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
12Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2Mebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
13Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı ParazitlerMebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
14Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı FunguslarMebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
Kaynak
1-Mebis Notları- Hatice Kübra AKAY 2-Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Yazar: Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014. 3-Lippincott Mikrobiyoloji. Yazar: Richard A. Harvey. Çev. edit. Prof. Dr. Özdem Anğ, Nobel Tıp Kitabevi, 2017.
1- Akıllı Mikrop, yazar: Jean-Claude Pechere, Çev. Prof. Dr. Özdem Anğ, Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker, Prof. Dr. Zeki Yumuk. Nobel Tıp Kitabevi, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme5525
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı166
Genel Sınav ve Hazırlığı166
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(65/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROBİYOLOJİFTR2182340Güz Dönemi2+022
Ders Programı

Cuma 09:00-09:45

Cuma 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hatice Kübra AKAY
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hatice Kübra AKAY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDersin amacı hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile antimikrobiyal tedavi konularında bilgiler vermek; konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri ve klinik örneklerin alınması, tanı ve takip yöntemleri ile hastane enfeksiyonları hakkında öğrencileri, bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye giriş,Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik Özellikleri,Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların Davranışları,İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları
,Doğal ve Edinsel İmmün Sistem Mekanizmaları,Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen Yanıtlar,Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonu,Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimi,Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif Bakteriler,Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif Bakteriler,Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan Virüsler,Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2,Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı Parazitler,Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı Funguslar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Mikroorganizmaların morfolojisi, genetiği ve fizyolojisini temel olarak betimler. 16, 9A
2. Mikrooraganizmalara karşı konak savunma sistemini açıklar.16, 23, 37, 9A
3. Antimikrobiyal tedavinin amacını ve genel prensiplerini betimler.16, 9A
4. Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi kavramlarını betimler.16, 9A
5. Tıbbi önemi olan mikroorganizma enfeksiyonlarını tanımlar.16, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyolojiye giriş, Bakteriyolojiye girişMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
2Bakteri Metabolizması ve Bakterilerin Genetik ÖzellikleriMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
3Sağlıkta ve Hastalıkta Mikroorganizmaların DavranışlarıMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
4İmmün Sisteme Giriş, Non-Spesifik Konak Savunma Mekanizmaları
Mebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
5Doğal ve Edinsel İmmün Sistem MekanizmalarıMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
6Aşılar, İmmün Sistemde İstenmeyen YanıtlarMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
7Mikroorganizmaların Canlı Vücudunda ve Dış Ortamda İnhibisyonuMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
8Klinik Mikrobiyolojide Tanı, Tanıda Klinik ve Laboratuvar İletişimiMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
9Tıbbi Önemi Olan Gram Pozitif BakterilerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
10Tıbbi Önemi Olan Gram Negatif BakterilerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
11Virolojiye giriş, Tıbbi Önemi Olan VirüslerMebis notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
12Tıbbi Önemi Olan Virüsler-2Mebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
13Parazitolojiye giriş ve Tıbbi Önemi Olan Bazı ParazitlerMebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
14Mikolojiye Giriş, Tıbbi Önemi Olan Bazı FunguslarMebis Notları, Kaynakların konu ile ilgili bölümleri
Kaynak
1-Mebis Notları- Hatice Kübra AKAY 2-Jawetz, Melnick ve Adelberg Tıbbi Mikrobiyoloji. Yazar: Geo. F. Brooks, Karen C. Carroll, Janet S. Butel, Stephen A (eds.) Çeviri editörü: Osman Şadi Yenen, Nobel Tip Kitabevi, 2014. 3-Lippincott Mikrobiyoloji. Yazar: Richard A. Harvey. Çev. edit. Prof. Dr. Özdem Anğ, Nobel Tıp Kitabevi, 2017.
1- Akıllı Mikrop, yazar: Jean-Claude Pechere, Çev. Prof. Dr. Özdem Anğ, Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker, Prof. Dr. Zeki Yumuk. Nobel Tıp Kitabevi, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
2
PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
3
PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
4
PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
5
PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
6
PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
7
PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
8
PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
9
PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
10
PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:06Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:08