Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gizem BOZTAŞ ELVERİŞLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal durumunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumları kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemleri göz önüne alarak rehabilitasyon programını düzenleme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikososyal Rehabilitasyona Giriş,Kazalar, Stres ve Post Travmatik Stres Sendromu,Şiddet Sonrası Psikososyal Rehabilitasyon,Travma Sonrası Uyum Aşamaları,Görme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon,İşitme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon,Fiziksel Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon,Nörolojik Hastalıklarda Psikososyal Rehabilitasyon,Spinal Kord Yaralanmalarında Psikososyal Rehabilitasyon,Geriatrik Psikososyal Rehabilitasyon,Şizofrenide Psikososyal Rehabilitasyon,Amputelerde Psikososyal Rehabilitasyon,Engelli Çocukların Ailelerinde Psikososyal Rehabilitasyon,Tartışma; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Görme, işitme, fiziksel engellilerde, nörolojik hastalıklar, spinal kord yaralanmasında psikososyal rehabilitasyon yaklaşımlarını açıklayabilmesi 1, 10, 3 A
Psikososyal rehabilitasyonu tanımlayabilmesi 1, 10 A
Kazalar, stres, pos travmatik stres sendromu ve travma sonrası uyum aşamalarını açıklayabilmesi 1, 10, 3 A
Geriatrik, ampute, şizofrenik ve şiddet sonrası dönemdeki bireylerde, engelli çocukların ailelerinde psikososyal rehabilitasyon yaklaşımlarını açıklayabilmesi 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikososyal Rehabilitasyona Giriş Ders notları ve web araştırması
2 Kazalar, Stres ve Post Travmatik Stres Sendromu 1. Kaynak, Sayfa: 174-193, 324-337, Ders notları
3 Şiddet Sonrası Psikososyal Rehabilitasyon 3. Kaynak, Sayfa: 371-398, Ders notları
4 Travma Sonrası Uyum Aşamaları 1. Kaynak, Sayfa: 379-389, Ders notları
5 Görme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
6 İşitme Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
7 Fiziksel Engellilerde Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
8 Nörolojik Hastalıklarda Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
9 Spinal Kord Yaralanmalarında Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
10 Geriatrik Psikososyal Rehabilitasyon 1. Kaynak, Sayfa: 59-70, 273-285, Ders notları
11 Şizofrenide Psikososyal Rehabilitasyon 1. Kaynak, Sayfa: 42-58, 324-337, 2. Kaynak, Sayfa: 159-176, Ders notları
12 Amputelerde Psikososyal Rehabilitasyon Ders notları ve web araştırması
13 Engelli Çocukların Ailelerinde Psikososyal Rehabilitasyon 1. Kaynak, Sayfa:256-272, 2. Kaynak, Sayfa: 43-56, Ders notları
14 Tartışma Ders notları ve diğer kaynaklar
Kaynaklar
1. French S. Physiotherapy a Psychosocial Approach, Butterworth Heinemann,OxfordBoston, 1998. 2. King R, Lyloyd C, Meehan T. Handbook of Psychosocial Rehabilitation, Blacwell Publishing Ltd, 2007. 3. Fong Chan; Elizabeth Da Silva Cardoso; Julie A. Chronister. Understanding Psychosocial Adjustment to Chronic Illness and Disability: A Handbook for Evidence-Based Practitioners in Rehabilitation, Springer Publishing Company, 2009.
Ders notları verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 47
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu