Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOTERAPİDE FARMAKOLOJİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel farmakoloji konuları ile vücut sistemlerini etkileyen ilaçların farmakolojik özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Farmakolojiye Giriş.,2. Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar.,3. Santral Sinir Sistemine Etkili laçlar.,4. Kardiyovasküler Sistem İlaçları.,5. Solunum Sistemine Etkili İlaçlar.,6. Diüretik İlaçlar.,7. Sindirim Sistemi İlaçları.,8. Hipotalamus ve Hipofiz hormonları, Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar.,9. Steroid Yapılı Hormonlar, Adrenal Korteks Hormon Antagonistleri.,10. Antifungal, Antiparaziter, Antiviral ilaçlar.,11. Antidiyabetik İlaçlar.,12. Vitaminler.,13. Kas-İskelet Sistemi İlaçları ve Antienflamatuvar İlaçlar.,14. Analjezikler ve Kas Gevşeticiler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Farmakolojinin temel konularını değerlendirir. 1.1.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 1.2.İlaçların farmakokinetik ve farmakodinamik işlevlerini açıklar. 1.3.İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini özetler. 1, 10, 12, 2 A
2. İlaç toksisitesi ve suistimalini değerlendirir. 2.1.İlaç toksisitesini ve ilaç suistimalini tanımlar. 2.2.İlaç toksisitesini ve bunların mekanizmalarını açıklar. 2.3.İlaç toksisitesine ve ilaç suistimaline örnekler verir. 1, 10, 12, 2, 3 A
3. Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçları değerlendirir. 3.1. Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılanilaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini tanımlar. 3.2. Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını özetler. 3.3. Ağrı ve inflamasyon tedavisinde kullanılan ilaçlara örnekler verir. 1, 10, 12, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Farmakolojiye Giriş. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
2 2. Otonom Sinir Sistemine Etkili İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
3 3. Santral Sinir Sistemine Etkili laçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
4 4. Kardiyovasküler Sistem İlaçları. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
5 5. Solunum Sistemine Etkili İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
6 6. Diüretik İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
7 7. Sindirim Sistemi İlaçları. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
8 8. Hipotalamus ve Hipofiz hormonları, Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
9 9. Steroid Yapılı Hormonlar, Adrenal Korteks Hormon Antagonistleri. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
10 10. Antifungal, Antiparaziter, Antiviral ilaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
11 11. Antidiyabetik İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
12 12. Vitaminler. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
13 13. Kas-İskelet Sistemi İlaçları ve Antienflamatuvar İlaçlar. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
14 14. Analjezikler ve Kas Gevşeticiler. Verilen kaynakların ilgili bölümleri.
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları.
1.Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2.Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3.Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu