Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERGOTERAPİ 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Miray BUDAK, Öğr.Gör. Ahmet EMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Rehabilitasyonda iş-uğraşı tedavisi temel değerlendirme ve temel uygulama yaklaşımlarını planlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ergoterapi (İş Uğraşı Tedavisi) Tanım, Tarihçe ve Teorileri,Ergoterapistin Görevleri, Fizyoterapi ve Ergoterapi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler,Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Yöntemleri ve Tedavisi,El Değerlendirme ve Tedavisi,Kendine Yardım Aletleri,Çalışma Postürü ve Aktivite Analizi,İşyeri Düzenlemelerinde Ergonomik Yaklaşımlar,Ev Düzenlemesinde Ergonomik Prensipler,Geriatride İş ve Uğraşı Tedavisi ve Aktivite Terapisi,Hemiplejide Evrelere Göre Ergoterapi,Çevre Bilimi ve Sağlık,Kognitif Değerlendirme ve Eğitim,Duyu Bütünlüğü Tanım ve Tedavisi,Pediatride İş ve Uğraşı Tedavisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ergoterapideki genel performans,teori ve modelleri ifade edebilmesi 1, 11, 18, 8 A, D, F
ICF kavramı, çalışma, oyun ve boş zaman aktivitelerindeki rolleri ve işlerin analizini tanımlaması 1, 18, 8 A, F
Ergoterapi performansı alanlarında değerlendirmeler planlayabilmesi 1, 18, 8 A, F
Günlük yas¸am aktiviteleri, el, is¸ ve kendine yardım aletleri gibi alanlarda degˆerlendirmeleri örneklemesi 1, 18, 8 A, F
Farklı hastalık gruplarına özgü ergoterapi yaklas¸ımlarını tanıması 1, 18 A, F
Duyu Algı Motor Bütünlüğü yaklaşımını öğrenmesi 1, 18, 8 A, F
Yas¸am rolleri ve performansı ile ilgili ergoterapi degˆerlendirme ve tedavi yaklas¸ımlarını açıklayabilmesi 1, 18, 8 A, F
Yas¸am kalitesini artırmaya yönelik ergoterapi degˆerlendirme ve tedavi yaklas¸ımlarını tanımlayabilmesi 1, 18, 8 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 18: Vaka Çalışması, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ergoterapi (İş Uğraşı Tedavisi) Tanım, Tarihçe ve Teorileri Önceden verilen ders notuna çalışılması
2 Ergoterapistin Görevleri, Fizyoterapi ve Ergoterapi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Önceden verilen ders notuna çalışılması
3 Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Yöntemleri ve Tedavisi Önceden verilen ders notuna çalışılması
4 El Değerlendirme ve Tedavisi Önceden verilen ders notuna çalışılması
5 Kendine Yardım Aletleri Önceden verilen ders notuna çalışılması
6 Çalışma Postürü ve Aktivite Analizi Önceden verilen ders notuna çalışılması
7 İşyeri Düzenlemelerinde Ergonomik Yaklaşımlar Önceden verilen ders notuna çalışılması
8 Ev Düzenlemesinde Ergonomik Prensipler Önceden verilen ders notuna çalışılması
9 Geriatride İş ve Uğraşı Tedavisi ve Aktivite Terapisi Önceden verilen ders notuna çalışılması
10 Hemiplejide Evrelere Göre Ergoterapi Önceden verilen ders notuna çalışılması
11 Çevre Bilimi ve Sağlık Önceden verilen ders notuna çalışılması
12 Kognitif Değerlendirme ve Eğitim Önceden verilen ders notuna çalışılması
13 Duyu Bütünlüğü Tanım ve Tedavisi Önceden verilen ders notuna çalışılması
14 Pediatride İş ve Uğraşı Tedavisi Önceden verilen ders notuna çalışılması
Kaynaklar
Verilecektir
International Handbook of Occupational Therapy Interventions, Ingrid Söderback Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction, Heidi Pendleton, Winifred Schultz-krohn Occupational Therapy and Physical Dysfunction: Principles, Skills and Practice, Annie Turner, Marg Foster, Sybil E. Johnson

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 59
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu