Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SPORDA FİZYOTERAPİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gülay ARAS BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Spor Fizyoterapisinde tanım, ölçme, değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını değerlendirmesi
Dersin İçeriği Bu ders; Spor Fizyoterapisinin Temeli,Spor Yaralanmalarının Sınıflandırılması ve Rehabilitasyonda İyileşme Süreci ve Yönetimi,Fiziksel Uygunluk ,Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme, Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon Hedefleri,Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon,Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi,Spor Yaralanmalarında Özel Tedavi Uygulamaları I,Spor Yaralanmalarında Özel Tedavi Uygulamaları II,Üst Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon I,Üst Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon II,Alt Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon I,Alt Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon II,Vaka Çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Spor fizyoterapisinde tanım ve değerlendirme prensiplerini karşılaştırabilmesi 1 A
Sporcu yaralanmasında rehabilitasyonu örnekleyebilmesi 1 A
Sporcularda üst ekstremite yaralanmalarını ayırt edebilmesi 1 A
Sporcularda alt ekstremite yaralanmalarını açıklayabilmesi 1 A
Özel konularda spor yaklaşımını kullanabilmesi 1 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Spor Fizyoterapisinin Temeli Ders Notu
2 Spor Yaralanmalarının Sınıflandırılması ve Rehabilitasyonda İyileşme Süreci ve Yönetimi Ders Notu
3 Fiziksel Uygunluk Ders Notu
4 Rehabilitasyonda Ölçme ve Değerlendirme Ders Notu
5 Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon Hedefleri Ders Notu
6 Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon Ders Notu
7 Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi Ders Notu
8 Spor Yaralanmalarında Özel Tedavi Uygulamaları I Ders Notu
9 Spor Yaralanmalarında Özel Tedavi Uygulamaları II Ders Notu
10 Üst Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon I Ders Notu
11 Üst Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon II Ders Notu
12 Alt Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon I Ders Notu
13 Alt Ekstremite Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon II Ders Notu
14 Vaka Çalışması Ders Notu
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1- Managing in the injured athelete:Assesment rehabilitation and return to play 2011 Churchill Livingstone 2- Muskuloskeletal and sports injuries 1994 Butterworh Heinemann 3- ACSM's Health related physical fitness assessment manal 2010 Lippincot William's 4- Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri. Ergun N., Baltacı G. 2014 Pelikan Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 86
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu