Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TERAPATİK EGZERSİZ 1+4 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. BURAK MENEK
Dersi Verenler Öğr.Gör. BURAK MENEK, Öğr.Gör. Dilanur ÖZKARAOĞLU, Öğr.Gör. Gizem BOZTAŞ ELVERİŞLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyoterapi ve rehabilitasyonda uygulanan egzersizlerin planlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Egzersizin genel prensipleri,Aktif egzersizler, Pasif egzersizler,Yardımlı ve diğer yöntemler,Wand,Codman, alternatif yöntemler,İzometrik egzersizler,Dirençli egzersizler ve diğer yöntemler,Genel Tekrar, Dirençli egzersizler ve diğer rezistif yöntemler,Germe ve gevşeme egzersizleri,Postür egzersizleri, Postür egzersizleri,Skolyoz egzersizleri,Skolyoz Egzersizleri,Spinal stabilizasyon; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Egzersize genel bakışı tartışabilmesi 1, 12 A
Wand,Codman ve Williams egzersizlerini tartışabilmesi 1, 10, 11, 12 A, B, C, D, F
İzometrik, izotonik ve izokinetik egzersizleri tartışabilmesi 1, 10, 11, 12 A, B
Dirençli egzersizleri tartışabilmesi 1, 10, 11, 12 A, B
Germe ve gevşeme egzersizlerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 11, 12 A, B
Farklı postür bozuklarında egzersiz uygulayabilmesi 1, 10, 11, 12 A, B
Skolyoz egzersizlerini tanımlayabilmesi 1, 10, 11, 12 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Egzersizin genel prensipleri 1. kaynak sf 1-7
2 Aktif egzersizler 1. kaynak sf 10-16
3 Pasif egzersizler,Yardımlı ve diğer yöntemler 1. kaynak sf 21-32
4 Wand,Codman, alternatif yöntemler 1. kaynak sf 33-51
5 İzometrik egzersizler 1. kaynak sf 83-87
6 Dirençli egzersizler ve diğer yöntemler 1. kaynak sf 56-89
7 Genel Tekrar https://www.youtube.com/watch?v=UrAWAWQm634
8 Dirençli egzersizler ve diğer rezistif yöntemler 1. kaynak sf 80-89
9 Germe ve gevşeme egzersizleri 1. kaynak sf 93-123
10 Postür egzersizleri 1. kaynak sf 127-148
11 Postür egzersizleri 1. kaynak sf 148-206
12 Skolyoz egzersizleri 1. kaynak sf 160-176
13 Skolyoz Egzersizleri 1. kaynak sf 176-190
14 Spinal stabilizasyon 1. kaynak sf 212-238
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir.
1-Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, Saadet Otman.2014, Ankara 2- John Gormly, Julliette Hussey, Exercise therapy prevention and treatment of disease, 2004, Blackwell publising 3-Lori thein Brady,Carrie M. Hall,Therapeutic Exercise moving toward function,2011, Lippincott williams&Wilkins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 94
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu