Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME- KONUŞMA TEDAVİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Konuşma problemleri ve işitme bozukluklarında tedavinin temel prensiplerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; İşitme ve Denge Sistemi Anatomisi,İşitme ve Denge Sisteminin Fizyolojisi,İşitme Kayıpları ve Değerlendirmesi- 1,İşitme Kayıpları ve Değerlendirmesi- 2,Odyolojide Objektif Testler,Odyolojide Rehabilitasyon Seçenekleri,Vestibüler Sistem ve Değerlendirilmesi,Dil ve Konuşmanın Temel Mekanizmaları,Dil ve Konuşma Gelişimi,Dil ve Konuşma Bozukluklarına Giriş,Ses bilgisi ve Ses iletim Bozuklukları,Akıcılık Bozuklukları,Afazi,Ders Özeti ve Fizyoterapistin işitme ve/ veya konuşma sorunlu bireyle ilgili görev ve sorumlulukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme / konuşma anatomisi ve fizyolojisini tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
İşitme kaybı tiplerini ve sınıflandırmasını bilebilmesi 1, 10, 2 A
Odyolojik değerlendirme bataryalarını tanımlayabilmesi 1, 10, 2 A
Dil ve konuşmanın fizyolojik ve gelişimsel süreçlerini açıklayabilmesi 1, 10, 2 A
Dil-konuşma bozuklukları ile ilgili temel kavramları açıklayabilmesi 1, 10, 18 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İşitme ve Denge Sistemi Anatomisi Kaynak 1: Sayfa 295- 361
2 İşitme ve Denge Sisteminin Fizyolojisi Kaynak 1: Sayfa 295- 361
3 İşitme Kayıpları ve Değerlendirmesi- 1 Referans 2: Sayfa 101-134
4 İşitme Kayıpları ve Değerlendirmesi- 2 Referans 2: Sayfa 136- 191
5 Odyolojide Objektif Testler Referans 2: Sayfa 236- 310
6 Odyolojide Rehabilitasyon Seçenekleri Referans 2: Sayfa 314- 396
7 Vestibüler Sistem ve Değerlendirilmesi Referans 3: Sayfa 381- 433
8 Dil ve Konuşmanın Temel Mekanizmaları Referans 1: Sayfa 295- 361
9 Dil ve Konuşma Gelişimi Referans 4: Sayfa 75- 164
10 Dil ve Konuşma Bozukluklarına Giriş Referans 5: Sayfa 3-25
11 Ses bilgisi ve Ses iletim Bozuklukları Referans 5: Sayfa 103- 121
12 Akıcılık Bozuklukları Referans 5: Sayfa 153- 180
13 Afazi Referans 5: Sayfa 271- 290
14 Ders Özeti ve Fizyoterapistin işitme ve/ veya konuşma sorunlu bireyle ilgili görev ve sorumlulukları Kaynak 1,2,3,4
Kaynaklar
Ders notu, slayt ve çalışma videoları
1. Fuller, D. R., Pimentel, J. T., & Peregoy, B. M. (2012). Applied Anatomy & Physiology for Speech-language Pathology & Audiology: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 2. Stach, B. A. (2010). Clinical Audiology: An Introduction. Delmar Cengage Learning. Sf. 314- 396 3. Katz, J., Chasin, M., Hood, L. J., English, K. M., & Tillery, K. L. (2014). Handbook of Clinical Audiology: Lippincott Williams & Wilkins. 4. Topbaş, S. (2011). Dil ve Kavram Gelişimi. Kök Yayıncılık 5. Gillam, R. B., Marquardt, T. P., & Martin, F. N. (2010). Communication Sciences and Disorders: From Science to Clinical Practice: Jones & Bartlett Publishers. 6. Maviş, İ. (2004). Sözün Bittiği Yer: Afazi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu