Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NORMAL MOTOR GELİŞİM 1+0 1 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Seval KUTLUTÜRK YIKILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Normal motor gelişim, refleksler ve yürüme dönemine kadar çocuğu değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel giriş ve dersin içeriği.,Normal motor gelişim.,Normal motor gelişimle ilgili temel konseptler.,Motor gelişimle ilgili primitif refleksler.,Spinal refleksler.,Beyin sapı refleksleri.,Orta beyin düzeyi refleksleri.,Düzeltme reaksiyonları.,Otomatik hareket reaksiyonları.,Denge reaksiyonları.,Yürüme dönemine kadar çocuk.,Yürüme döneminde çocuk.,Yürüme dönemi sonrası çocuk. Yürüme dönemi sonrası çocuk,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Normal motor gelişimin temel konseptlerini ve evrelerini tartışabilmesi 1, 12 A, E
Primitif, spinal ve orta beyin düzeyi refleksleri tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Düzeltme, otomatik hareket ve denge reaksiyonlarını açıklayabilmesi 1, 12 A, E
Çocuğun yürümeye yönelik hareketlerini tartışabilmesi 1, 12 A, E
Çocuğun yürüme evrelerini açıklayabilmesi 1, 12 A, E
Yürüme sonrası çocuğu tanımlayabilmesi 1, 12 A, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş ve dersin içeriği. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
2 Normal motor gelişim. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
3 Normal motor gelişimle ilgili temel konseptler. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
4 Motor gelişimle ilgili primitif refleksler. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
5 Spinal refleksler. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
6 Beyin sapı refleksleri. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
7 Orta beyin düzeyi refleksleri. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
8 Düzeltme reaksiyonları. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
9 Otomatik hareket reaksiyonları. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
10 Denge reaksiyonları. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
11 Yürüme dönemine kadar çocuk. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
12 Yürüme döneminde çocuk. Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
13 Yürüme dönemi sonrası çocuk. Yürüme dönemi sonrası çocuk Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
14 Genel tekrar Önceden verilen ders notuna hazırlanılması
Kaynaklar
Öğrencilere ders notu verilecektir
-Jan P. Piek -Infant Motor Development,2005 --C.Garel ve ark.-MRI of the Fetal Brain:Normal Development and Cerebral Pathologies.2004 --C.O’Brien-Normal and Impaired Motor Development,1994

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir.
X
0
Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir.
X
0
Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
X
0
Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder.
X
0
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir.
X
0
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 24
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu