Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOİSTATİSTİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin bilimsel araştırma yapmanın önemini kavramaları ve araştırma yöntemleri konusunda temel bilgiler kazanmaları amaçlanmıştır
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, ders o¨gˆrenme c¸ıktıları ile program yeterliklerinin ilis¸kisinin kurulması. ,Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistiğe Giriş, İstatistiksel Temel Kavramlar,Veri Tipleri, Veri Girişi ve Verilerin Sunumu ,Evren ve örnek, Örnek Seçim Yöntemleri,Veri çeşitleri ve veri girişi uygulamak,Tanımlayıcı İstatistik Analizleri,Verilerin Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi,Merkezi dağılım ölçüleri,Merkezi dağılım ve yaygınlık ölçütlerinin hesaplanması,Örneklerle uygulama ,Parametrik Testler: Student-t test ,Tek Grup Ortalamaları, Bağımsız İki Grup Ortalamasının Karşılaştırılmas,Bağıntı Analizleri: Ki kare Bağımsız/Bağımlı İki Grup Oranlarının Karşılaştırılması,SPSS A. Menüler B. Veri girişi C. Sayı-yüzde/Frekans hesaplaması,SPSS D. Student-t test hesaplama E. Ki kare hesaplama,Makale/Proje İnceleme ve Tartışma Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Analiz sonuçlarından elde ettiği veri sonuçlarını doğru ve etkili bir şekilde değerlendirir. 1, 2, 3 B, C, D, F
Bir veri kümesine ilişkin özet değerleri grafiklerle gösterir. 1, 2, 3 A, C, D
Temel İstatistiksel dağılımları bilir. 2 B, C, F
İstatistiksel yazılım programlarını kullanabilir. 2 B, C, D, F
Hipotez testi ile ilgili kavramları tanımlar. 1, 3 B, C, D, F
Değişken/değişkenlere ait verileri toplayabilecek ve bu verilerden tanımlayıcı istatistiklerini hesaplar. 2, 3 B, C, D, F
Örneklem dağılışı, standart hata ve güven aralıkları kavramını bilir. 2, 3 B, C, F
Biyoistatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 2 B, C, D, F
İstatistikle ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir 2, 3 B, C, D, F
Veri toplayıp analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygun istatistik yöntemleri belirleyebilir 1, 2, 3 B, C, F
Değişkene ve değişkenlere ait verileri belirleyebilmesi 1, 2 B, C, D, F
Tablo ve grafikleri yorumlayabilmesi 1, 3 B, C, D, F
Tanımsal istatistikleri yorumlayabilmesi 1, 2 B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, ders o¨gˆrenme c¸ıktıları ile program yeterliklerinin ilis¸kisinin kurulması. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Sağlık Hizmetleri ve Biyoistatistiğe Giriş, İstatistiksel Temel Kavramlar,Veri Tipleri, Veri Girişi ve Verilerin Sunumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Evren ve örnek, Örnek Seçim Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Veri çeşitleri ve veri girişi uygulamak Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Tanımlayıcı İstatistik Analizleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Verilerin Tablo ve Grafik Yapım Yöntemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Merkezi dağılım ölçüleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Merkezi dağılım ve yaygınlık ölçütlerinin hesaplanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Örneklerle uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Parametrik Testler: Student-t test ,Tek Grup Ortalamaları, Bağımsız İki Grup Ortalamasının Karşılaştırılmas Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Bağıntı Analizleri: Ki kare Bağımsız/Bağımlı İki Grup Oranlarının Karşılaştırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 SPSS A. Menüler B. Veri girişi C. Sayı-yüzde/Frekans hesaplaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 SPSS D. Student-t test hesaplama E. Ki kare hesaplama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Makale/Proje İnceleme ve Tartışma Dersin Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders Notları, Biyoistatistik / İsmet Kan, SPSS 22 Uygulamalı Biyoistatistik /Yalçın Karagöz NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Kadir Sümbüloğlu, Vildan Sümbüloğlu/ Biyoistatistik, Hatiboğlu Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu