Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde, üreme sağlığı hakkında bilgi, aile planlaması yöntemleri hakkında becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması,Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık ve Aile Planlamasının kavramsal çerçevesi & İlgili Dünya Konferansları,Dünyada ve Ülkemizde nüfus dinamikleri ve etkileyen faktörler,Dünya Nüfus Kalınma Konferansı ,Türkiye Nüfusuna Güncel Bakış,Üreme sağlığı, Cinsel sağlık, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar,Aile planlaması tanımı, önemi. Aile planlaması danışmanlığı,Başvuranın Değerlendirilmesi,Cinsel eylem fizyolojisi,Hormonal yöntemler ,RİA,Bariyer yöntemler. Özel durumlarda kontrasepsiyon,Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon,Doğurganlık bilinci oluşturma,Doğal aile planlaması yöntemleri,infertilite ve yardımcı üreme teknikleri,Aile planlaması hizmetlerinde kullanılan form ve kayıtlar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türkiye’de ve dünyada üreme sağlığını tartışabilmesi 1, 10, 2, 3 A
Aile planlaması hizmetinin devamlılığı için danışmanlık yapabilmesi 1, 10, 2, 3, 7 A
Kontraseptif yöntemleri bilmesi 1, 10, 2, 3 A
Rahim içi araç çeşitlerini bilmesi 1, 10, 2, 3 A
Doğurganlık bilinci ve doğal aile planlaması yöntemleri açıklayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
İnfertilitenin teşhis ve tedavi yöntemlerine özgü bakım standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayabilmesi. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 7: Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriğinin paylaşılması
2 Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık ve Aile Planlamasının kavramsal çerçevesi & İlgili Dünya Konferansları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Dünyada ve Ülkemizde nüfus dinamikleri ve etkileyen faktörler,Dünya Nüfus Kalınma Konferansı ,Türkiye Nüfusuna Güncel Bakış Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Üreme sağlığı, Cinsel sağlık, Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aile planlaması tanımı, önemi. Aile planlaması danışmanlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Başvuranın Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Cinsel eylem fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Hormonal yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 RİA Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Bariyer yöntemler. Özel durumlarda kontrasepsiyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Doğurganlık bilinci oluşturma,Doğal aile planlaması yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 infertilite ve yardımcı üreme teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Aile planlaması hizmetlerinde kullanılan form ve kayıtlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 1997. 2. Dervişoğlu A. A.:Kontraseptif Yöntemler, Uluslararası Basım, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 1997. 3. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, 1996. 4. Aile Planlaması Dersi Öğrenci El Kitabı, Sağlık Bakanlığı 2007. 5. Ulusal Rehber I,II, Sağlık Bakanlığı, 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu