Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EMZİRME DANIŞMANLIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anne sütünün önemini kavrama ve sağlıklı/hasta yenidoğanın emme problemlerinin çözümünde eğitici roller kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Ders İçeriğinin Paylaşılması Ülkemizdeki Emzirme Durumu,Anne Sütü İle Beslenmenin Önemi,Emzirme nasıl olur?,Emzirmenin Değerlendirilmesi,Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek, Bir Emzirmeyi Gözlemlemek,Dinleme Ve Öğrenme Becerileri, Başarılı Emzirmede 11 Adım,Özgüven Sağlama Ve Destek Olma, Memelere İlişkin Sorunlar,Memeyi Red, Emzirme Öyküsü Alınması,Meme Muayenesi, Sütün Sağılması,Yetersiz Süt, Ağlama,Düşük Doğum Ağırlıklı (DDA) Ve Hasta Bebekler,Anne Sütünü Arttırmak Ve Emzirmeyi Yeniden Başlatmak, Galaktagoglar. Emzirme ve İlaç Kullanımı. Sağlık Sorunu Olan Annelerde Emzirme,Emzirme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar. Emzirmeyi sürdürmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ülkemizde ve Dünyada Anne sütü ile beslenmenin önemini açıklayabilmesi 1, 3 A
Emziren bir annenin emzirme sürecini değerlendirebilmesi 1, 10, 12, 2 A
Meme muayenesi ile var olan problemleri saptayabilmesi 1, 12, 2 A
Emzirme döneminde hangi yöntemlerle memenin sağılması gerektiğini açıklayabilmesi. 1, 12, 2 A
Düşük Doğum Ağırlıklı (DDA) ve Hasta Bebeklerin özel ihtiyaçlarını saptayabilmesi. 1, 12, 2 A
Emzirmenin sürdürülmesinin önemini açıklayabilmesi 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriğinin Paylaşılması Ülkemizdeki Emzirme Durumu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Anne Sütü İle Beslenmenin Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Emzirme nasıl olur? Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Emzirmenin Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek, Bir Emzirmeyi Gözlemlemek Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Dinleme Ve Öğrenme Becerileri, Başarılı Emzirmede 11 Adım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Özgüven Sağlama Ve Destek Olma, Memelere İlişkin Sorunlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Memeyi Red, Emzirme Öyküsü Alınması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Meme Muayenesi, Sütün Sağılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yetersiz Süt, Ağlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Düşük Doğum Ağırlıklı (DDA) Ve Hasta Bebekler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Anne Sütünü Arttırmak Ve Emzirmeyi Yeniden Başlatmak Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Galaktagoglar. Emzirme ve İlaç Kullanımı. Sağlık Sorunu Olan Annelerde Emzirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Emzirme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar. Emzirmeyi sürdürmek Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Gökçay, G. (2011) Yaşamın İlk 2 Yılında Çocuk Sağlığı ve Bakımı. A.E. Yayıncılık. İstanbul Infant and young child feeding: Model Chapter for textbooks for medical students and allied health professionals. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. 2009 Wiessinger, D., West, D. and Pitman, T. (2011) Emzirme Sanatı. Gün Yayıncılık. İstanbul. Çeviren: Aslı Kalem Bakkal Gökçay, G. (2014) 99 Sayfada Bebek Beslenmesi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. 3. Basım Yurtsal, B. (2018) Anne Sütü ve Emzirmede Kanıt Temelli Uygulamalar. Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri. Elazığ Çeber Turfan, E., Akçiçek, E., Başgün Ekşioğlu, A. (2017) Anne Sütü ve Emzirme. Vize Yayıncılık. Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu