Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM BİLGİSİ IV 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum sonu döneme ilişkin değişiklikleri öğrenerek normalden sapmaları tanımlaması ve sağlığı olumsuz etkileyen durumlara ilk müdahaleyi yapması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Doğum sonu dönemin fizyolojisi,Genital Sistem Değişiklikleri,Ekstragenital Sistem Değişiklikleri ,Ruhsal değişiklikler,Doğum sonu dönemde Anne-bebek uyumu/bakım gereksinimi,Doğum Sonu Dönemde Ebelik Değerlendirmesi Taburculuk Eğitimi Postpartum Ebeveyn- Bebek İlişkisi,Doğum Sonu dönemde Anne-bebek-ailenin evde bakımı,Doğum sonu dönemde riskli durumlar: Postpartum Kanamalar,Uterus Rüptürü, Uterus İnversiyonu ve bakım a. Doğumda hemostatik sistem b. Klasifikasyon - Atoni kanamaları - Koagulopati kanamaları - Doğum yolu yırtık kanamaları c. Komplikasyonları d. Tedavi e. Kan transfüzyonu ,Puerperal Problemler a. Subinvolution ve lochiometra b. Mastitis c. Tromboz ve Akciğer embolisi ŞOK Puerperal Enfeksiyonlar a. Tanım b. Etyoloji c. Patogenez d. Semptomatoloji e. Proflaksi f. Tedavi ,Üriner sistem enfeksiyonları ve bakım,Meme sorunları ve bakımı,Tromboembolik durumlar ve bakım, Sheehan Sendromu,Doğum sonu emosyonel sorunlar ve yaklaşım Evde Doğum, Suda Doğum,Yenidoğan Bakım Ve İzlemi, Yenidoğan Resüstasyonu Yenidoğanda sık görülen sorunlar Yeni Doğanda Asfiksi Ve Respiratuar Distress Sendromu, Fizyolojik İkter Ve Rh Uygunsuzluğu Bebekte Doğum Travmaları a. Klasifikasyon (gebelik zamanı, doğum, postpartum) b. Semptomlar c. Tedavi d. Prognoz e. Profilaksi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Doğum sonu bakımı bilmesi 1, 2, 3 A
Doğum sonu dönemde riskli durumları bilmesi 1, 2, 3 A
Doğum sonu enfeksiyonunu bilmesi 1, 2, 3 A
Evde doğum konusunda gebelere danışmanlık verebilmesi 1, 2, 3 A
Yenidoğanda sık görülen sorunları bilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Doğum sonu dönemin fizyolojisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
2 Genital Sistem Değişiklikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
3 Ekstragenital Sistem Değişiklikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ruhsal değişiklikler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğum sonu dönemde Anne-bebek uyumu/bakım gereksinimi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
6 Doğum Sonu Dönemde Ebelik Değerlendirmesi Taburculuk Eğitimi Postpartum Ebeveyn- Bebek İlişkisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
7 Doğum Sonu dönemde Anne-bebek-ailenin evde bakımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
8 Doğum sonu dönemde riskli durumlar: Postpartum Kanamalar,Uterus Rüptürü, Uterus İnversiyonu ve bakım a. Doğumda hemostatik sistem b. Klasifikasyon - Atoni kanamaları - Koagulopati kanamaları - Doğum yolu yırtık kanamaları c. Komplikasyonları d. Tedavi e. Kan transfüzyonu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
9 Puerperal Problemler a. Subinvolution ve lochiometra b. Mastitis c. Tromboz ve Akciğer embolisi ŞOK Puerperal Enfeksiyonlar a. Tanım b. Etyoloji c. Patogenez d. Semptomatoloji e. Proflaksi f. Tedavi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
10 Üriner sistem enfeksiyonları ve bakım Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
11 Meme sorunları ve bakımı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
12 Tromboembolik durumlar ve bakım, Sheehan Sendromu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
13 Doğum sonu emosyonel sorunlar ve yaklaşım Evde Doğum, Suda Doğum Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
14 Yenidoğan Bakım Ve İzlemi, Yenidoğan Resüstasyonu Yenidoğanda sık görülen sorunlar Yeni Doğanda Asfiksi Ve Respiratuar Distress Sendromu, Fizyolojik İkter Ve Rh Uygunsuzluğu Bebekte Doğum Travmaları a. Klasifikasyon (gebelik zamanı, doğum, postpartum) b. Semptomlar c. Tedavi d. Prognoz e. Profilaksi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
1. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Ed. Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji, İstanbul, 2015, Nobel Tıp Kitapevleri 2. Obstetrik ve Jinekolojinin Temelleri Prof.Dr.Cazip Üstün, İdris Koçak, İstanbul, 2009. Nobel Tıp Kitapevleri. 3. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı Ed Prof. Dr. Anahit Coşkun, İstanbul, 2000 4. Şirin A, Kavlak O (2008). Kadın Sağlığı. Birinci Basım, İstanbul: Bedray Yayıncılık. 5. Taşkın L (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Onuncu Basım, Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. 6. Taşkın L, Eroğlu K, Terzioğlu F, Vural G, Kutlu Ö (2011). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı Uygulama Rehberi. Ankara:Palme Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu