Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadın hayatının tüm evrelerinde görülen sağlık sorunlarını öğrenerek gerekli önlemleri alabilme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. ,Kadının Toplumsal Konumu ve Sorunları,Kadın Hayatının Evreleri; Bebeklik, Çocukluk, Puberte ve problemleri ,Kadın Hayatının Evreleri; Olgunluk Çağı ve Problemleri (Cinsel İşlev Bozuklukları),Kadın Hayatının Evreleri; Menopoz ve Problemler (Osteoporoz vs),Jinekolojik Muayene Yöntemleri,Vulva- Vagina Hastalıkları,Serviks- Uterus Hastalıkları,Tuba- Over Hastalıkları,Genital Enfeksiyonlar (CYBE),Menstrüel Siklus ve Problemleri,POP ve fistüller, Pelvik Doku Problemleri,Jinekolojik Kanserlerde Hastaya Yaklaşım,Jinekolojik Aletler ve Operasyonlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kadın hayatının tüm evrelerinde oluşabilecek sağlık sorunlarını kavrayabilmesi 1, 2, 3 A
Sık görülen kadın kanserlerine ilişkin erken tanı yöntemleri hakkında danışmanlık yapabilmesi 1, 2, 3 A
Üreme organları ile ilgili cerrahi operasyon geçirmiş kadına bakım verebilmesi 1, 2, 3 A
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri hakkında danışmanlık yapabilmesi 1, 2, 3 A
Pelvik taban kasları hastalıklarını yönetebilmesi 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktıları ile program yeterliklerinin ilişkisinin kurulması. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Kadının Toplumsal Konumu ve Sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kadın Hayatının Evreleri; Bebeklik, Çocukluk, Puberte ve problemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Kadın Hayatının Evreleri; Olgunluk Çağı ve Problemleri (Cinsel İşlev Bozuklukları) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Kadın Hayatının Evreleri; Menopoz ve Problemler (Osteoporoz vs) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Jinekolojik Muayene Yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vulva- Vagina Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Serviks- Uterus Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Tuba- Over Hastalıkları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Genital Enfeksiyonlar (CYBE) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Menstrüel Siklus ve Problemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 POP ve fistüller, Pelvik Doku Problemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Jinekolojik Kanserlerde Hastaya Yaklaşım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Jinekolojik Aletler ve Operasyonlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Beji N K (2016) Hemşire ve ebelere yönelik kadın sağlığı ve hastalıkları Nobel Tıp Kitabevileri, 2. Baskı İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 63
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu