Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM BİLGİSİ II 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK, Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN, Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenci; Risk gruplarını belirleyebilmesi, gebelik süresince normalden sapları tanıyabilmeyi, sağlıklı gebelikten sapma durumlarında uygun bakımları yapabilmeyi, anne ve fetüs sağlığını yükseltmeye yönelik eğitimleri verebilmeyi öğrenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma Dersin tanıtımı, Gebelikte Risk Faktörleri,Fetal Sağlığın Değerlendirmesinde Kullanılan Testler,Gebeliğin 1. Trimesterinde Görülen Riskli Durumlar Ve Ebelik Bakımı,Gebeliğin I. Trimesterinde Görülen Kanamalar Ve Ebelik Bakımı,Gebeliğin İkinci Ve Üçüncü Trimester Kanamaları Ve Ebelik Bakımı,Gebelikte Hipertansif Bozukluklar ve Ebelik Bakımı,Gebelikte Görülen Obstetrik Patolojiler Ve Ebelik Bakım I,Gebelikte Görülen Obstetrik Patolojiler Ve Ebelik Bakımı II ,Gebeliği Etkileyen Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı -I,Gebeliği Etkileyen Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı -II,Gebeliği Etkileyen Diğer Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı,Vaka Tartışmaları ,Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı-I,Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı-II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Anne ve fetüs sağlığının önemini kavrayabilmesi 1, 2, 3 A
2) Risk gruplarını belirleyebilmesi 1, 2, 3 A, B
3) Risk gruplarında gerekli önlemleri alabilmesi 1, 2, 3 A, B
4) Gebelik süresince normalden sapları tanıyabilmesi 1, 2, 3 A
5) Taburculuk eğitimi yapabilmesi 1, 2, 3 A
6) Sağlıklı gebelikten sapma durumlarında uygun bakımları yapabilmesi 1, 2, 3 A
7) Sistemik hastalığı olan gebeye uygun bakımı yapabilmesi 1, 2, 3 A
8) Sağlıklı gebelikten sapma durumunda anne ve fetüs sağlığını yükseltmeye yönelik eğitimleri verebilmesi 1, 2, 3 A
9) Aileyi gebelikle ilgili ortaya çıkan sağlık sorununun çözümüne katabilmesi hedeflenmiştir. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma Dersin tanıtımı, Gebelikte Risk Faktörleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
2 Fetal Sağlığın Değerlendirmesinde Kullanılan Testler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
3 Gebeliğin 1. Trimesterinde Görülen Riskli Durumlar Ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
4 Gebeliğin I. Trimesterinde Görülen Kanamalar Ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
5 Gebeliğin İkinci Ve Üçüncü Trimester Kanamaları Ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
6 Gebelikte Hipertansif Bozukluklar ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
7 Gebelikte Görülen Obstetrik Patolojiler Ve Ebelik Bakım I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
8 Gebelikte Görülen Obstetrik Patolojiler Ve Ebelik Bakımı II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
9 Gebeliği Etkileyen Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı -I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
10 Gebeliği Etkileyen Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı -II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
11 Gebeliği Etkileyen Diğer Sistemik Hastalıklar ve Ebelik Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
12 Vaka Tartışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
13 Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı-I Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
14 Gebelikte İnfeksiyon Hastalıkları ve Ebelik Bakımı-II Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanması
Kaynaklar
Schuiling, KD, Likis E: Women?s Gynecologic Health. World Headquarters Jones and Bartnett Com., UK/USA, 2006. Fogel CI, Woods NF: Women?s Health Care In Advanced Practice Nursing Springer Publishing Com., New York, 2008. Fraser KN, Cooper L: Myles\\\' Textbook for Midwives. Churchill Livingstone, 2009. Varney H, Kriebs D, Gegor T: Varney\\\'s midwifery. NetLibrary Inc Midwifery and Maternity Care Series. Jones & Bartlett, USA, 2004. Coşkun A. ve ark: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulama Rehberi. Dilek Ofset, İstanbul, 2004. Gilbert E.S., Harmon J.S.: Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı. Ed. Lale Taşkın. Palme Yayıncılık, Ankara, 2012. Güvenli Annelik katılımcı kitabı. T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara, 2005. Öğrenim Rehberleri. T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara, 2005. Taşkın L.: Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.Genişletilmiş VII.Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2015. Çiçek, N.,Akyürek, C.,Çelik, Ç., Haberal, A.:Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Güneş Kitabevi, İstanbul, 2006. Riskli gebelikler yönetim rehberi. Sağlık bakanlığı 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu