Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EBELİKTE ETİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel sağlık hizmetlerinde etik ilkeleri göz önünde bulundurarak ebelik bakımı vermeninin bilincini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ebelik mesleğinin gelişimini etkileyen toplumsal, felsefi ve tarihi güçler.,Etiğin Önemi,Etik kodlar,Mahremiyet ve Gizlilik,Aydınlatılmış Onam,Hasta Kimdir? Hasta Hakları,Ebelikte Ekip Çalışması,Hasta Uyumsuzluğu,Farklılık, Eşitlik ve Adalet,Etik Kaygıların Belirlenmesi,Etik Düşünme, Bakım ve Karar verme,Kadın Doğumda Hukuki Konular,Etik Karar Verme,Ebelikte Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ebelik mesleğinin gelişimini etkileyen toplumsal, felsefi ve tarihi güçleri tartışabilmesi 1, 2, 3 A, C
Etik İlkeleri açıklayabilmesi 1, 2, 3 A, C
Değerlerin gelişimini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A, C
Etik Karar Verme sürecini açıklayabilmesi 1, 2, 3 A, C
Hukuksal Konuları tartışabilmesi 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ebelik mesleğinin gelişimini etkileyen toplumsal, felsefi ve tarihi güçler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Etiğin Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Etik kodlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Mahremiyet ve Gizlilik Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aydınlatılmış Onam Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Hasta Kimdir? Hasta Hakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ebelikte Ekip Çalışması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Hasta Uyumsuzluğu Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Farklılık, Eşitlik ve Adalet Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Etik Kaygıların Belirlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Etik Düşünme, Bakım ve Karar verme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Kadın Doğumda Hukuki Konular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Etik Karar Verme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Ebelikte Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Alpar, Ş.E., Bahçecik, N., Karabacak, Ü. (2013) Çağdaş Hemşirelikte Etik. İstanbul Tıp Kitabevi Terakye, G., Ocakçı, A.E. (2013) Etik Konulardan Seçmeler. İstanbul Tıp Kitabevi Başpınar, N. Ö., Çakıroğlu, D. (2014) Meslek Etiği. Nobel Yayıncılık Ermişi,H., Dölen, İ. Kadın Doğumda Hukuki Konular. Abdi İbrahim İlaç'ın Katkılarıyla Ersoy, N., Özcan, M., Ergin,A. (2015) Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik. Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu