Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum ağrısının fizyolojisini öğrenirken, ağrı ile başa çıkabilmesi için gebeye nasıl yardım edileceği bilgisini kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Ders İçeriğinin Paylaşılması,Doğum ve Doğumun Tarihçesi,Doğum Ağrısının Fizyolojisi-1,Doğum Ağrısının Fizyolojisi-2,Doğum Ağrısının Değerlendirilmesi,Doğum Ağrısının Yönetimi,Doğum Ağrısının Kontrolünde Farmakolojik Yöntemler,Doğum Ağrısının Kontrolünde Farmakolojik Yöntemler 2,Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-1,Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-2,Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-3,Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-4 ,Post partum dönem ve ağrı,Post partum dönem ve ağrı 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Doğumun tarihçesini anlatabilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 8 A, B, C
2. Doğum ağrısının fizyolojisini açıklayabilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9 A, B, C
3. Doğum ağrısının yönetimini açıklayabilir. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 3, 4, 6, 7, 8, 9 A, B, C
4. Doğum Ağrısının kontrolünde non-farmakolojik yöntemleri açıklayabilir. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C
5. Postpartum dönemde ağrı ve yönetimini açıklayabilir. 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Ders İçeriğinin Paylaşılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Doğum ve Doğumun Tarihçesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Doğum Ağrısının Fizyolojisi-1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Doğum Ağrısının Fizyolojisi-2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Doğum Ağrısının Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Doğum Ağrısının Yönetimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Doğum Ağrısının Kontrolünde Farmakolojik Yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Doğum Ağrısının Kontrolünde Farmakolojik Yöntemler 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-1 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-3 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Doğum Ağrısının Kontrolünde Non-Farmakolojik Yöntemler-4 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Post partum dönem ve ağrı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Post partum dönem ve ağrı 2 Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Kömürcü, N. (2013) Doğum Ağrısı ve Yönetimi. Nobel Tıp Kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
X
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
X
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu