Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN RUH SAĞLIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ebelik Bölümü öğrencilerinde; Çocuk ve kadınlarda ruh sağlığını koruma, ruhsal sorunlar geliştiğinde farkına varabilme ve uygun girişimde bulunma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği Bu ders; Ruh sağlığı kavramı ve ruh sağlığını etkileyen faktörler,Kişiliğin gelişim dönemleri ve özellikleri,İletişim , iletişim teknikleri,Ruh sağlığında temel kavramlar; Stres, anksiyete,kriz,kayıp,Nevrotik bozukluklar,Duygu Durum bozuklukları,Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar,Çocuk ve ergenlerin ruhsal sorunları,Kişilik bozuklukları ve madde kullanım bozukluları,Yeme ve uyku bozuklukları,Cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları,Gebelikte yaşanan ruhsal değişiklikler,Lohusalık döneminde yaşanabilecek ruhsal sorunlar,Toplum ruh sağlığı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Ruhsal bozukluklarla ilgili temel kavramları tanımlayabilmesi 1, 18, 2, 3 A
1. Ruh sağlığını tanımlayabilmesi 1, 10, 2, 3 A
3. Ruhsal bozukları değerlendirebilmesi 1, 12, 18, 2 A
4. Terapötik iletişim tekniklerini kullanabilmesi 1, 2, 6, 7 A
5. Gebelik ve lohusalık döneminde yaşanabilecek ruhsal değişiklikleri değerlendirebilmesi 1, 2, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ruh sağlığı kavramı ve ruh sağlığını etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Kişiliğin gelişim dönemleri ve özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İletişim , iletişim teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Ruh sağlığında temel kavramlar; Stres, anksiyete,kriz,kayıp Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Nevrotik bozukluklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Duygu Durum bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuk ve ergenlerin ruhsal sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Kişilik bozuklukları ve madde kullanım bozukluları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Yeme ve uyku bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Gebelikte yaşanan ruhsal değişiklikler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Lohusalık döneminde yaşanabilecek ruhsal sorunlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Toplum ruh sağlığı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Öztürk,M.O,Uluşahin,A.(2014).Ruh Sağlığı veBozuklukları Olcay,Ç.,Engin,E.:(2014)Ruh Sağlığı ve Hatalıkları Hemşireliği Taşkın,L.:(2005) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Özcan,A.(2006)Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim Terakye,G.:(1998)Hemşirelikte iletişim ve hasta-hemşire ilişkileri Kum,N,:(2000)Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Özkan,S,:()Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Yüksel,N:(2006)Ruhsal hastalıklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir
X
0
Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
X
0
Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
X
0
Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır.
X
0
Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
0
Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.
0
Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda yapar
X
0
Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
X
0
Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır.
X
0
Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
X
0
Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
0
Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
0
Yabancı literatürü takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce seviyesine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu