Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANA ÇOCUK BESLENMESİ 3+0 3 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Nadide Gizem TARAKÇI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nadide Gizem TARAKÇI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri anne ve çocuk beslenmesinin önemi, gebelik ve emzirme dönemlerinde beslenme, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, hazır/ticari formülalar ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi,Gebelik döneminde beslenme,Emzirme döneminde beslenme,Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay),Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler,Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Okul döneminde beslenme,Ergenlik döneminde beslenme,Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler,Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gebelik ve emzirme dönemine ilişkin beslenme özelliklerini ve yaşanan sorunları tanımlayabilmesi 1, 18, 2, 3 A, C
2. Bebek (0-1yaş) beslenmesinde anne sütünün önemini anlatabilmesi 1, 18, 2, 3 A, C
3. Tamamlayıcı besin çeşitlerini ve içeriklerini açıklayabilmesi 1, 18, 2, 3 A, C
4. Çocukluk (okul öncesi ve okul) ve adolesan dönemine ilişkin beslenme özelliklerini değerlendirebilmesi 1, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gebelik döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Emzirme döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Anne sütü (0-6 ay) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme-İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okul öncesi dönemde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Okul öncesi dönemde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Okul döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ergenlik döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Ders notları, Powerpoint sunum dosyaları.
1. Mahan K, Arlin M. Krause’s Food, Nutrition and diet therapy 12th edition Elsevier, 2010. 2. Lawrence RA, Lawrence MR.Breastfeeding. A guıde fort he medical profession. 7th edition. Mosby Elsevier. 2011. 3. American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009. 4. Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. 5. American Academy of Pediatrics. Nutrition. Bright Futures. Third Edition. 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu