Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YARATICI DRAMA 1+4 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yaratıcı dramaya ait temel kavramları öğrenmek, yaratıcı drama uygulamalarına katılmak ve normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların gelişimine uygun yaratıcı drama programları hazırlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlar,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması,Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması ,Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına giriş,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme ,Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama,Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme,Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Drama, eğitimde yaratıcı drama tanımı, hedefleri, özellikleri ile ilgili bilgileri kazanır. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Eğitimde yaratıcı drama ile ilgili gerekli teknikleri kullanacak, uygulamalar planlayacak ve değerlendirecek hazır bulunuşluğa sahip olacaktır. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Eğitimde yaratıcı drama programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olur. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler. 1, 10, 15, 2, 3, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitimde yaratıcı dramaya yönelik temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Eğitimde yaratıcı drama programının içeriği ve planlanması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Eğitimde yaratıcı dramanın ilkeleri ve program uygulamalarına giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Zihinsel engelli çocuklarda dramanın özellikleri ve örnek uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Eğitimde yaratıcı drama programı uygulamaları ve değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Zihinsel engelli çocuklarda drama ve örnek uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Mc Caslin, N. (1990). Creative Drama in the Classroom. Players Press Inc, California, ABD. Bee, H. (1995), Life-span Development. Harper Collins College Publishers, USA. Mussen, P.H., Conger, J.J., Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA. Cattanach, A. (1992). Drama for People with Special Needs. A& C Black, London, England. Brewer, J.A.(1995). Early Childhood Education. Alynn and Bacon, Boston,USA. Gönen, M. (Ed.),Şahin, S., Yükselen, A.,Tanju, E., Celep, S. (2006). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Yaratıcı Drama. Epsilon Yayıncılık, İstanbul. Adıgüzel, Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Kitap, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu