Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK,SANAT VE YARATICILIK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, Çocuklarda gelişimlerine göre yaratıcılığın gelişimini, Öğrendikleri yaratıcı düşünce tekniklerini çocukla iletişim kurmaları ve çocuklarla yapacakları uygulamalar sırasında kullanabilmelerini, Çocukların çizimle ilgili gelişimsel aşamalarını öğrenmek ve sanat aracılığı ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını sergileyebileceklerini öğrenmelerini sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin,Yaratıcılık düşünme kuramları,Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler,Yaratıcılığı etkileyen faktörler,Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler,Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat,Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim,Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi,Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,,Estetik gelişim,Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama),Uygulama,Uygulama,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kendi yaratıcılıklarını geliştirme A, D
Çocukların yaşlarına göre yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı yöntem ve teknikleri ile çocuklarla iletişim kurma yöntemleri A, D
Yapılacak uygulamalarla çocukların yaşlarına göre kullanılabilecekleri materyalleri seçebilme A, D
Çocukların gelişim seviyelerine uygun yaratıcı eğitim programları hazırlayabilme A, D
Yaratıcı problem çözme sürecine hangi yollarla ulaşabileceğini bilme A, D
Sanat programları ile çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyebilme A, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaratıcılık nedir, yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri, yaratıcılık ve beyin
2 Yaratıcılık düşünme kuramları
3 Yaratıcılık süreçleri, yaratıcı düşünmeyi geliştirici teknik ve yöntemler
4 Yaratıcılığı etkileyen faktörler
5 Yaratıcılığı öğrenmede eğitim kurumları ve öğretmenler
6 Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat
7 Çocuklarda çizimle ilgili gelişimsel aşamalar, çocuk ve resim
8 Müzelerin ve sanat galerilerinin çocuğun yaşantısındaki önemi
9 Yaratıcı sanat çalışmaları ve artık materyaller,
10 Estetik gelişim
11 Proje (Müzelere gezi ve ödev hazırlama)
12 Uygulama
13 Uygulama
14 Uygulama
Kaynaklar
Matthews,J(1994).Help children to Draw&Paint in Early Childhood Children&Visual Representatıon. .Schirmacher,R(2006).Art and Creative Dvelopment For Young Children.Thompson Delmar learning. May, R.(2003).Yaratma cesareti(Çev:Alper Oysal). 8.basım.Istanbul:Metris yayınları. Kalburan,C.N (2011). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu