Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BEYİN GELİŞİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Biyoloji Anatomi Fizyoloji Biyolojik Psikoloji
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum öncesi gelişimin ilk safhalarından başlayarak, yetişkinliğe kadar geçen süreçte sinir sisteminın yapısındaki ve sinir sistemi fonksiyonlarındaki değişimler hakkında genel bir anlayış kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar ,Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri ,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,Beyin gelişimini etkileyen faktörler,1. Vize,Örüntü Tanıma,Örüntü Tanıma,Bellek,Bellek,2. Vize,Konuşma,Uyku,Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel Gelişimi,Nörogelişimsel bozukluklar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sinir sistemi oluşumu ve bu oluşumun zaman çizelgesi hakkında fikir yürütebilir 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 3 A
Sorunlara bilimsel yaklaşma alışkanlığı edinir 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 3 A
Davranışın ve bilişsel işlevlerin nörobiyolojik temellerine dair temel soruları sorma alışkanlığı kazanır. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 3 A
Karşılaştırmalı düşünme becerisi kazanır. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 3 A
Gelişimsel nöropsikiyatrik bozuklukların oluşum mekanizmaları ile ilgili çıkarımlarda bulunabilir. 1, 10, 12, 14, 15, 17, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişimle ilgili temel biyolojik kavramlar Ön hazırlık gerekmemektedir
2 Sinir sisteminin genel yapısı ve bileşenleri Ön hazırlık gerekmemektedir
3 Beyin gelişimini etkileyen faktörler Ön hazırlık gerekmemektedir
4 Beyin gelişimini etkileyen faktörler Ön hazırlık gerekmemektedir
5 1. Vize 1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta ve 4. Haftanın ders notları
6 Örüntü Tanıma Ön hazırlık gerekmemektedir
7 Örüntü Tanıma Ön hazırlık gerekmemektedir
8 Bellek Ön hazırlık gerekmemektedir
9 Bellek Ön hazırlık gerekmemektedir
10 2. Vize 5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta ve 8. ve 9. Haftanın ders notları
11 Konuşma Ön hazırlık gerekmemektedir
12 Uyku Ön hazırlık gerekmemektedir
13 Bilişsel Psikoloji ve Tarihsel Gelişimi Ön hazırlık gerekmemektedir
14 Nörogelişimsel bozukluklar Ön hazırlık gerekmemektedir
Kaynaklar
David R. Shaffer, Katherine Kipp: Developmental Psychology: Childhood and Adolescence 9th Edition Dale Purves, George J. Augustine David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White Neuroscience, Fifth Edition 5th Edition
http://www.brainfacts.org/book

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu