Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Sami ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyolojinin önemi ve toplumdaki sosyal ilişki ve kurumların hangi fonksiyonları gördüğünü ve ne tür yapılanma içine girmeleri gerektiğini teorik ve uygulamalı örnekleriyle anlatmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyolojinin konusu,Sosyolojinin metodu,Sosyal kavramlar,Türkiye’de Sosyoloji,Batı’da Kültür ve Medeniyet,Sosyoloji ve Tarih İlişkisi ,Sosyal Hayat ve Modernleşme,Ara Sınav,Sosyal Değişme,Medeniyet ve Toplum,Eğitim Sosyolojisi,Sosyoloji ve Davranış ,Aile Sosyolojisi,Ahlak Sosyolojisi,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sosyoloji hakkında bilgi sahibi olur. 1, 3
Sosyolojinin metot ve çalışma alanını öğrenir. 1, 3
Türkiye’de Sosyolojinin gelişmesi hakkında bilgi edinir. 1, 3
Sosyal kurumlara ait gelişimleri anlar. 1, 3
Sosyal bilginin niteliği hakkında formasyon kazanır. 1, 3
Sosyal bilimlerin niteliğini öğrenir. 1, 3
Sosyal değerler ve ahlak arasındaki ilişkiyi bilir. 1, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyolojinin konusu İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
2 Sosyolojinin metodu İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
3 Sosyal kavramlar İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
4 Türkiye’de Sosyoloji İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
5 Batı’da Kültür ve Medeniyet İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
6 Sosyoloji ve Tarih İlişkisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
7 Sosyal Hayat ve Modernleşme İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
8 Ara Sınav İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
9 Sosyal Değişme İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
10 Medeniyet ve Toplum İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
11 Eğitim Sosyolojisi
12 Sosyoloji ve Davranış İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
13 Aile Sosyolojisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
14 Ahlak Sosyolojisi İlgili kaynaktan konuya hazırlanmak
15 Genel Sınav
Kaynaklar
Şener, Sami (2016) Sosyoloji, Sosyal Bilimlere Alternatif Yaklaşım, Strateji Yayınları, İstanbul Şener, Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Yayınları,İstanbul Canatan, Kadir (2005) Değer Üzerine Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara Giddens, Antony (2000) Sosyoloji, Yayına Hazırlayan H.Özel, C.Güzel, Ayraç Yayınları, Ankara Korkmaz, Ali (2013) Değerler Sosyolojisi, Toplum Bilim Dergisi,Sayı.31, İstanbul Köknel, Özcan ( 1986 ) Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi,İstanbul Said Halim Paşa (1990) Buhranlarımız, Sadeleştiren: Ertuğrul Düzdağ, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul Şener,Sami (2016) Sosyal İlim ve Değerler, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Şener,Sami (2017) Türkiye’de Sosyal Değişme, Strateji Danışmanlık Yayınları, İstanbul Zarakol, Ayşe (2012) Yenilgiden sonra Doğu, Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi, İstanbul Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 42
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu