Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL ANATOMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL
Dersi Verenler Doç.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU, Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL, Prof.Dr. Alper ATASEVER, Öğr.Gör. Gülsüm Buse ŞENOL, Öğr.Gör. Selva ŞEN, Dr.Öğr.Üye. Alpen ORTUĞ, Öğr.Gör. Bediha KOYUNCU, Öğr.Gör. Ali Osman KORKMAZ, Prof.Dr. Barış Çağrı DELİLBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomi genel bilgiler, üst ekstremite ve alt ekstremite,Kafa kemikleri, yüz bölgesi, parotis, çiğneme kasları, art. temporomandibularis ve boyun bölgesi,Solunum sistemi,Dolaşım sistemi,Sindirim sistemi-I,Ara sınav,Sindirim sistemi-II,Üriner sistem,Pelvis perineum, genital sistem,Merkezi sinir sistemi-1,Merkezi sinir sistemi-2,Merkezi sinir sistemi-3,Göz ve görme yolları, kulak ve işitme yolları, endokrin sistem,Final sıanvı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması 1, 3
Tüm vücut sistemlerin genel morfolojisini açıklar. 1, 2
Yüzeyel vasküler yapıları tanımlar. 1, 2
Önemli sinirlerin yerleşimini açıklar. 1, 2
Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini hatırlar. 1, 2
Genel sistem fonksiyonlarını tanımlar. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomi genel bilgiler, üst ekstremite ve alt ekstremite İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
2 Kafa kemikleri, yüz bölgesi, parotis, çiğneme kasları, art. temporomandibularis ve boyun bölgesi İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
3 Solunum sistemi İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
4 Dolaşım sistemi İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
5 Sindirim sistemi-I İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
6 Ara sınav
7 Sindirim sistemi-II İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
8 Üriner sistem İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
9 Pelvis perineum, genital sistem İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
10 Merkezi sinir sistemi-1 İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
11 Merkezi sinir sistemi-2 İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
12 Merkezi sinir sistemi-3 İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
13 Göz ve görme yolları, kulak ve işitme yolları, endokrin sistem İlgili kaynaktan konuya hazırlanma
14 Final sıanvı
Kaynaklar
1.Cumhur M. (editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim 2.Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu