Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİ 1+0 1 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gözde KÜĞCÜMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin; aile ve nüfus planlaması, kadın ve erkeğin üreme sistemi ve sağlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Aile planlaması tanımı ve önemi,Aile planlaması tanımı ve önemi,Üreme Sağlığı/ Cinsel Sağlık,Toplumsal Cinsiyet,Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi,Kadın ve erkek üreme sistemi fizyolojisi ve gebelik fizyolojisi,Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,Aile Planlamasında Danışmanlık,Aile planlamasında toplu eğitim,Aile planlama yöntemleri,Aile planlama yöntemleri,Aile planlama yöntemleri,Aile planlama yöntemleri,Aile planlama yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Aile planlaması ile ilgili tanımları açıklar. 1, 3 A, C
Aile ve nüfus planlamasının gerekçesini anlar ve açıklar. 1, 3 A, C
Üreme sistemini tanır ve sağlığı için gerekli önerileri sunar. 1, 3 A, C
Aile ve nüfus planlaması ve üreme sistemleri ve sağlığı ile ilgili ailelere danışmanlık edebilecek donanıma sahip olur. 1, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aile planlaması tanımı ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
2 Aile planlaması tanımı ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
3 Üreme Sağlığı/ Cinsel Sağlık Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
4 Toplumsal Cinsiyet Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
5 Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
6 Kadın ve erkek üreme sistemi fizyolojisi ve gebelik fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
7 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
8 Aile Planlamasında Danışmanlık Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
9 Aile planlamasında toplu eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
10 Aile planlama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
11 Aile planlama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
12 Aile planlama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
13 Aile planlama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
14 Aile planlama yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili derse hazırlanılması
Kaynaklar
Güncel kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 1 14
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 62
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu