Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POZİTİF PSİKOLOJİ VE ÇOCUK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN, Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin pozitif psikoloji kavramlarını anlamalarını, güncel literatüre hakim olmalarını ve bireyin gelişimsel basamaklarında bu alanın önemini kavramalarını böylece meslek yaşamlarına dair bu alanda farkındalık kazanmalarını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı ve değerlendirmesi ,Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Gelişimi,Pozitif Psikoloji ve Mutluluk ,Pozitif Psikoloji ve Duygular ,Pozitif Psikoloji ve Biliş,Pozitif Psikoloji ve Kendilik,Pozitif Psikoloji ve İlişki Geliştirme,Karakter Güçleri ve Erdemler ,Karakter Güçleri ve Erdemler ,Karakter Güçleri ve Erdemler ,Karakter Güçleri ve Erdemler,Pozitif psikoloji kavramlarıyla film analizi,Pozitif psikoloji kavramlarıyla film analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Pozitif psikolojinin kavramlarını öğrenir ve açıklayabilir. 1, 10, 2, 3
Pozitif psikoloji kavramlarının çocuğun gelişimsel basamaklarındaki rolünü kavrayabilir. 1, 10, 2, 3
İçsel motivasyonu yüksek ve mutlu bireyler olabilmeleri için çocuğun okul öncesi dönem itibari ile desteklenmesi gerektiğinin önemini kavrayabilir. 10, 2, 3 A, C, D
Karakter güçleri ve erdemleri tanır ve açıklayabilir. 1, 10, 2, 3
Öğrendiği kavramların alanı ile ilgili ne gibi öneriler ile pekiştirilebileceğinin farkına varır. 1, 10, 12, 14, 2, 3 A, C, D
Karakter güçleri ve erdemler ile ilgili olarak hayata dönük açıklamalarda bulunabilir (film analizi). 10, 12, 14, 18, 2, 3
Pozitif psikolojinin tarihsel gelişimini ve bu alana duyulan ihtiyacı kavrayabilir. 1, 10, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve değerlendirmesi Önerilen kaynak ile ilgili derse hazırlanılması
2 Pozitif Psikolojinin Tanımı ve Gelişimi önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
3 Pozitif Psikoloji ve Mutluluk Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
4 Pozitif Psikoloji ve Duygular Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
5 Pozitif Psikoloji ve Biliş Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
6 Pozitif Psikoloji ve Kendilik Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
8 Pozitif Psikoloji ve İlişki Geliştirme Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
9 Karakter Güçleri ve Erdemler Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
10 Karakter Güçleri ve Erdemler Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
11 Karakter Güçleri ve Erdemler Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
12 Karakter Güçleri ve Erdemler Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
13 Pozitif psikoloji kavramlarıyla film analizi Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
14 Pozitif psikoloji kavramlarıyla film analizi Önerilen kaynak ile derse hazırlanılması
Kaynaklar
Koydemir, S. & Bulgan, G. (2017). Mutluluk 2.0: İyi yaşama dair bilmediklerimiz, Elma Yayıncılık Csikszentmihalyi, M. (2017). Akış, Buzdağı Yayıncılık Ümmet, D. (Edt.), (2020). Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji, Pegem Akademi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu