Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞSEL GELİŞİM 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilişsel gelişime giriş,Temel kavramlar ve konular,Öğrenme kuramları,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı,Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi,Bilgi işleme teorileri,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,0-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar 3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar 3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar 0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri,6-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar 6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar 7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi,Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri Algı, dikkat ve bellek çalışmaları Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma,Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişsel gelişim ve bilişsel gelişim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. 1, 16, 3 A, C
Çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmeyi öğrenir. 1, 16, 3 A, C
Destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder. 1, 16, 3 A, C
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 16, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretir. 1, 16, 3 A, C
Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahip olur. 1, 16, 3 A, C
Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. 1, 16, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilişsel gelişime giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Temel kavramlar ve konular Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Öğrenme kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Piaget'nin bilişsel yapısal kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuram, Bruner'in yapısal kuramı, Bandura'nın sosyal öğrenme teorisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bilgi işleme teorileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 0-3 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar ve oyuncaklar 3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar 3-6 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar 0-6 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 6-12 yaş için bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar 6-12 yaş bilişsel gelişimi destekleyen oyuncaklar 7-18 yaş arasındaki çocukların bilişsel gelişim özellikleri Bilişsel gelişimin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Teknoloji ve bilişsel gelişim üzerindeki etkileri Müzik, resim gibi sanatların bilişsel gelişim üzerindeki etkileri Algı, dikkat ve bellek çalışmaları Ülkemizde bilişsel gelişim alanında yapılmış bilimsel çalışmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Konuların tekrarı ve sınıf içi çalışma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Keil, F.C. (1989) Concepts, Kinds, and Cognitive Development (Learning, Development, and Conceptual Change) The MIT Press Wellman, H.M. (1990) The Child's Theory of Mind (Learning, Development & Conceptual Change) Kanwisher, N,; Moscovitch, M. (2000) The cognitive neuroscience of face processing U.K. Adalet K., Ömeroğlu, E. (2007) Bilişsel Gelişim. Morpa yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 7 6 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu