Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANEDE VE SAĞLIK KUR. ÇOCUKLAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 0-18 yaş arası hasta ve hasta çocuklarda, çocuk-aile-personel ilişkilerinin hastane hayatına etkilerini ve çocuk gelişimine yönelik uygulamaları desteklemek.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, dersin tanımı,Hastanede Yatan Çocukların Tanımı ve Sınıflandırılması,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar,Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi ,Çocuk-aile-personel etkileşimi,Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları ,Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları ,Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel Etkileşimi,Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama,Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun,Hastane okulları ,Hastanede yatan çocukların hakları ve hastanede çocuk gelişimcinin görevleri,Dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Hastanede yatarak veya ayakta tedavi gören ve diğer sağlık kuruluşlarına başvuran 0-18 yaş çocukların gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir. 1, 3 A
Çocuk gelişimci olarak çocuk, aile ve personele uygun yaklaşım ve hastanede uygun gelişim destek programlarının hazırlanması hakkında bilgi edinir. 1, 3 A
Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır. 1, 3 A
Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur. 1, 3 A
Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin tanımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Hastanede Yatan Çocukların Tanımı ve Sınıflandırılması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Yaş Gruplarına Göre Hasta Çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerine etkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocuk-aile-personel etkileşimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocukların hastane yaşantısına hazırlanmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Hastaneye hazırlayıcı eğitim programları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ölümcül Hastalığı Olan Çocuklar, Aileleri ve Personel Etkileşimi
10 Çocuk ve aileleri teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Hastane okulları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Hastanede yatan çocukların hakları ve hastanede çocuk gelişimcinin görevleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Dersin değerlendirilmesi
Kaynaklar
Baykoç, N. (2006) Hastanede Çocuk Genç A.Ş.. Gazi Kitabevi, Ankara. Ekşi, A. (Edt.) (2011). Ben Hasta Değilim. Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu