Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BEBEKLİK DÖNEMİNDE DUYU GELİŞİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arzu YÜKSELEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kübra Şahadet SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Duyu gelişimi hakkında bilgi edinmek, konu ile ilgili olarak aile ve ilgili profesyonellere danışma verebilecek yeterliliğe sahip olmak
Dersin İçeriği Bu ders; Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları,Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler ,İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi ,Ara sınav ,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler ,Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler ,Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme ,Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması ,Final sınavı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Duyum ve algıya ilişkin temel tanımları öğrenirler. 1, 3 D
Algı gelişimiyle ilgili yaklaşımları öğrenirler. 1, 3 D
Algıyı etkileyen faktörleri öğrenirler. 1, 3 D
7 Duyunun gelişim sürecini ve özelliklerini öğrenirler. 1, 3 D
7 Duyunun gelişimini destekleyici müdahele planı geliştirirler. 1, 3 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Duyum ve Algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Duyum ve Algıyla ilgili yaklaşımlar, Algı özellikleri, Algıyı etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 İşitme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Görme Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Dokunma Algısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Koku ve Tad AlmaAlgısı; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Propriosepsiyon; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Denge Duyusu; Gelişimi ve erken dönemde desteklenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ara sınav
10 Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Aile ve ev içinde / aileye öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Proje Sunumları / Algı gelişimini destekleyen öneriler geliştirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuklarda baskın bir algı var mıdır? / Sınıf Tartışması
14 Final sınavı
Kaynaklar
Dunstan, P.J. (2009), Child Sense, Bantam Books, USA. Lezak Deutsch, M. ( 1983), Neuropsychological Assessment, Oxford University Press, USA. Madi, B. (2011), Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur, 2. Baskı, Efil Yayınevi, İstanbul. Perkins, M. (1983), Sesnsing the World, Hackett Publishing Company, USA. Rookes, P.; Wilson, J. (2000), Perception, Routladge, Great Britain. San Bayhan, P.; Artan, İ. (2004), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul. Schiffman, H.R. (2001), Sensation and Perception, 5th ed., John Wiley & Sons Inc., USA. Silberg, J. (2006), Learning Games Exploring the Senses, Gryphon House Inc., Beltsville.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 56
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu