Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUKLA İLETİŞİM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İbrahim Haluk YAVUZER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin genel olarak kişiler arası iletişim ve özelde ise çocukla etkili bir iletişim için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişimin Tanımı ve Kişiler Arası iletişim,İletişimde Kendini Tanımanın Önemi,Kendini Tanıma Penceresi,İletişim Engelleri,Aile içi iletişim,Ara sınav,Anababa çocuk ilişkisi,Anababa Çocuk İletişiminin Önemi,Olumlu Anababa Çocuk İletişiminin Temel Ögeleri,Çocukla İletişimde Kullanılan Dil,Anababa Tutumları,Çocukla iletişim alanıda kitaplar hakkında tartışması (sınıf içi uygulama),Çocukla iletişim alanıda kitaplar hakkında tartışması (sınıf içi uygulama),Genel sınava hazırlık, dersin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramları bilir. 1, 2, 3 A, C
Çocukla etkili bir iletişim için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanır. 1, 2, 3 A, C
Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olur. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişimin Tanımı ve Kişiler Arası iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 İletişimde Kendini Tanımanın Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Kendini Tanıma Penceresi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İletişim Engelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Aile içi iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ara sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Anababa çocuk ilişkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Anababa Çocuk İletişiminin Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Olumlu Anababa Çocuk İletişiminin Temel Ögeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocukla İletişimde Kullanılan Dil Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Anababa Tutumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocukla iletişim alanıda kitaplar hakkında tartışması (sınıf içi uygulama) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocukla iletişim alanıda kitaplar hakkında tartışması (sınıf içi uygulama) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Genel sınava hazırlık, dersin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
X
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
X
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 4 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 7 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu