Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞİTME ENGELİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşitme engelinin ne olduğu, sebepleri ve işitme engelli çocukların gelişimleri hakkında bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tanıtımı ve giriş,Konuşma ve iletişim,Konuşma ve iletişim,İşitme fizyolojisi,İşitme fizyolojisi,Ara Sınav,Çocukluk döenmi işitme kayıpları (I),Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II),İşitsel teknolojiler,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri,Ara Sınav,İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri,Eğitsel müdahale,Eğitsel müdahale; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İşitme engelinin oluşum mekanizmalarını tartışır 1, 10, 14, 17, 2, 3, 9 A
İşitme engelini tanımlayabilir ve sınıflandırabilir 1, 10, 14, 17, 2, 3, 9 A
İşitme engelinin ne olduğunu tanımlar 1, 10, 14, 17, 2, 3, 9 A
İşitme engelli çocukların gelişimlerini anlatabilir 1, 10, 14, 17, 2, 3, 9 A
İşitme engelli çocuklara yönelik eğitsel ve gelişimsel müdahale yöntemlerini anlatabilir. 1, 10, 14, 17, 2, 3, 9 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve giriş Ön hazırlık yok
2 Konuşma ve iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Konuşma ve iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 İşitme fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 İşitme fizyolojisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocukluk döenmi işitme kayıpları (I) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocukluk döenmi işitme kayıpları (II) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 İşitsel teknolojiler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 İşitme engelli çocukların gelişim özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Eğitsel müdahale Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Eğitsel müdahale Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ve word dosyaları.
Darıca, N. & Şipal, R. F. (2011). İşitme Engelli Çocuklarda Gelişim ve Eğitsel Müdahale. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Çocuk gelişimi alanındaki temel ve güncellenmiş kuramsal ve uygulama için gerekli bilgilere, gerekli eğitim ve öğretim araçları ve kaynakları kullanarak sahip olur.
X
0
2. Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
X
0
3. Çocukların gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
X
0
4. Çocuk gelişimi alanında, fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, duyusal gelişim alanlarını kapsayan, ileri düzeyde bilgi ve becerileri kullanarak kanıt temelli verileri yorumlar, değerlendirir, gelişimsel sorunları analiz eder, etik değerleri gözeterek tipik ve atipik gelişim gösteren çocuklara yönelik çözüm önerileri geliştirip ekip çalışması yapar.
X
0
5. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda, farklı yöntem ve araçlarla tipik ve atipik çocukları gelişimsel değerlendirme ve destek programları hazırlama, aile danışmanlığı yapma ve toplumu bilgilendirme becerisine sahiptir.
X
0
6. Çocuk gelişimi alanında, tipik ve atipik çocuklara yönelik problem durumlarına kanıt temelli yaklaşımla farklı çözüm yolları üretebilme becerilerine sahiptir.
X
0
7. Çocuk gelişimi alanında trans-disipliner çalışmalarda sorumluluk alır ve görevini etkin bir şekilde yerine getirir.
X
0
8. Çocuk gelişimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgileri kullanarak bireysel ve grup olarak bağımsız çalışmalar yürütür.
X
0
9. Sahip olduğu bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kendi öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
10. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanarak, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
11. Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
X
0
12. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje, araştırma ve etkinlikler planlar, uygular ve süreci izleyip değerlendirir.
0
13. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle sürecin etkin bir elemanı olarak paylaşır.
0
14. Dış görünüm, tutum ve davranışları ile topluma örnek olarak, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere, ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
0
15. Kalite yönetimi ve süreçleri, bebek, çocuk ve aileleri de kapsayacak şekilde, birey, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir, bu süreçlere uygun davranır ve katılır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 3 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 8 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu